Quay trở lại chi tiết bài báo 23. Đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và X-quang tuyến vú của ung thư vú bộ ba âm tính Download Download PDF