Quay trở lại chi tiết bài báo 5. Kết quả của phương pháp nhĩ áp kết hợp PPIs trên bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản Download Download PDF