6. Nhận xét đặc điểm tổn thương và kết quả phẫu thuật điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp xâm lấn vỏ bao tuyến

Vũ Anh Hải, Mai An Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả tổn thương, kỹ thuật xử trí tổn thương trong mổ và đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư biểu mô tuyến giáp thể biệt hóa có khối u xâm lấn vỏ bao tuyến. Nghiên cứu mô tả, tiến cứu trên 83 bệnh nhân được phẫu thuật điều trị tại khoa Phẫu thuật lồng ngực - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian từ tháng 1/2013 đến 3/2021. Kết quả: tuổi trung bình người bệnh là 45,4 ± 12,2, tỷ lệ nữ/nam giới là 7,3/1. Tình trạng xâm lấn bao tuyến có thể gặp ngay cả khi kích thước khối u còn nhỏ ≤ 1cm (tỷ lệ 28,9%). Các cấu trúc bị xâm lấn thường gặp, gồm: cơ dưới móng, thần kinh thanh quản quặt ngược, khí quản với tỷ lệ lần lượt là 38,5%, 25,3% và 14,4%. Kỹ thuật xử lý tổn thương được áp dụng phổ biến là tách khối u, bảo tồn cấu trúc bị xâm lấn, tỷ lệ thành công của kỹ thuật cao, với: thần kinh thanh quản quặt ngược đạt 95,2%, khí quản và thực quản đạt 100%. Ghi nhận kết quả đến thời điểm tháng 06 sau phẫu thuật cho thấy, biến chứng sớm sau mổ chủ yếu gặp suy tuyến cận giáp tạm thời (tỷ lệ 20,5%), liệt dây thanh chiếm tỷ lệ thấp (1,2%), chưa ghi nhận tái phát u và hạch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hotomi M, Sugitani I, Toda K, et al. A novel definition of extrathyroidal invasion for patients with papillary thyroid carcinoma for predicting prognosis. World journal of surgery. Jun 2012;36(6):1231-40. doi:10.1007/s00268-012-1518-z
2. Roka R. Surgical treatment of locally advanced thyroid cancer. Innovative surgical sciences. Mar 2020;5(1-2):27-34. doi:10.1515/iss-2020-0012
3. Park JO, Kim JH, Joo YH, et al. Guideline for the Surgical Management of Locally Invasive Differentiated Thyroid Cancer From the Korean Society of Head and Neck Surgery. Clin Exp Otorhinolaryngol. Feb 2023;16(1):1-19. doi:10.21053/ceo.2022.01732
4. Li G, Li R, Song L, et al. Implications of Extrathyroidal Extension Invading Only the Strap Muscles in Papillary Thyroid Carcinomas. Thyroid: official journal of the American Thyroid Association. Jan 2020;30(1):57-64. doi:10.1089/thy.2018.0801
5. Marques B, Martins RG, Couto J, et al. Microscopic extrathyroid extension in papillary thyroid carcinoma: impact on response to therapy. Archives of endocrinology and metabolism. Apr 2020;64(2):144-149. doi:10.20945/2359-3997000000210
6. Brauckhoff M. Classification of aerodigestive tract invasion from thyroid cancer. Langenbeck’s archives of surgery. Feb 2014;399(2):209-16. doi:10.1007/s00423-013-1142-x
7. Park YM, Wang SG, Goh JY, et al. Intraoperative frozen section for the evaluation of extrathyroidal extension in papillary thyroid cancer. World journal of surgery. Jan 2015;39(1):187-93. doi:10.1007/s00268-014-2 795-5
8. Hirota K, Nishimoto K, Kumai Y, et al. Swallowing dysfunction following surgery for well-differentiated thyroid cancer with extrathyroid invasion. International journal of clinical oncology. Nov 2020;25(11):1921-1927. doi:10.1007/s10147-020-01748-0
9. Abboud B, Abou Zeid H, Rohbane R, et al. Surgical management and prognosis of thyroid carcinomas invading adjacent structures. Otorhinolaryngol Head Neck Sur. 2018;103(5745):1-7.
10. Tsukahara K, Sugitani I, Kawabata K. Surgical management of tracheal shaving for papillary thyroid carcinoma with tracheal invasion. Acta oto-laryngologica. Dec 2009;129(12):1498-502. doi:10.3109/00016480902725239
11. Kim H, Jung HJ, Lee SY, et al. Prognostic factors of locally invasive well-differentiated thyroid carcinoma involving the trachea. Eur Arch Otorhinolaryngol. Jul 2016;273(7):1919-26. doi:10.1007/s00405-015-3724-4
12. Nishida T, Nakao K, Hamaji M, et al. Preservation of recurrent laryngeal nerve invaded by differentiated thyroid cancer. Ann Surg. Jul 1997;226(1):85-91. doi:10.1097/00000658-199707000-00012
13. Kihara M, Miyauchi A, Yabuta T, et al. Outcome of vocal cord function after partial layer resection of the recurrent laryngeal nerve in patients with invasive papillary thyroid cancer. Surgery. Jan 2014;155(1):184-9. doi:10.1016/j.surg.2013.06.052