Quay trở lại chi tiết bài báo 35. Tổn thương tủy sống cổ thứ phát sau phẫu thuật: Báo cáo ca bệnh và phân tích cơ chế Download Download PDF