Quay trở lại chi tiết bài báo 10. Mối liên quan giữa giai đoạn bệnh võng mạc đái tháo đường và một số yếu tố nguy cơ Download Download PDF