10. Mối liên quan giữa giai đoạn bệnh võng mạc đái tháo đường và một số yếu tố nguy cơ

Phạm Diệu Linh, Hoàng Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lan Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh võng mạc đái tháo đường (VMĐTĐ) là một trong những biến chứng hay gặp của bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở những người trong độ tuổi lao động. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên quan giữa giai đoạn bệnh VMĐTĐ cần chuyển chuyên khoa mắt trên ảnh chụp màu đáy mắt và một số yếu tố nguy cơ của bệnh ĐTĐ. Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang trên 592 ảnh chụp màu đáy mắt của 296 mắt đã được chẩn đoán ĐTĐ típ 1 hoặc típ 2 tại Bệnh viện E từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023. Kết quả trong tổng số 296 mắt nghiên cứu, có 4 mắt không phân loại được giai đoạn bệnh VMĐTĐ (1,4%), tỷ lệ bệnh VMĐTĐ là 41,2%, tỷ lệ bệnh VMĐTĐ cần chuyển chuyên khoa mắt là 30,4%. Các yếu tố nguy cơ có mối liên quan với giai đoạn bệnh VMĐTĐ cần chuyển chuyên khoa mắt là thời gian phát hiện ĐTĐ trên 10 năm (p < 0,001), chỉ số glucose máu hiện tại > 10 mmol/L (p = 0,02), có bệnh tăng huyết áp (p = 0,004), có rối loạn mỡ máu (p = 0,004).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dianna J Magliano, Edward J Boyko, Beverley Balkau. IDF Diabetes Atlas 2021. IDF Diabetes Atlas 10th edition. Accessed June 27, 2022. https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
2. The World Bank. Diabetes prevalence (% of population ages 20 to 79). Accessed May 11, 2022. https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.DIAB.ZS
3. Cai X, McGinnis JF. Diabetic Retinopathy: Animal Models, Therapies, and Perspectives. J Diabetes Res. 2016;2016:3789217. doi:10. 1155/2016/3789217
4. Federman JL, Gouras P, Schubert H, et al. Retina and Vitreous: Textbook of Ophthalmology. 1994:9.
5. Wong TY, Sun J, Kawasaki R, et al. Guidelines on Diabetic Eye Care: The International Council of Ophthalmology Recommendations for Screening, Follow-up, Referral, and Treatment Based on Resource Settings. Ophthalmology. 2018;125(10):1608-1622. doi:10.1016/j.ophtha.2018.04.007
6. Spencer R, McMeel JW, Franks EP. Visual Outcome in Moderate and Severe Proliferative Diabetic Retinopathy. Archives of Ophthalmology. 1981;99(9):1551-1554. doi:10. 1001/archopht.1981.03930020425002
7. Nguyễn Thị Lan Anh. Nghiên cứu các hình thái lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ của bệnh võng mạc đái tháo đường tại Bệnh viện E Trung ương. Luận văn chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội; 2017.
8. Trần Thị Hải Linh. Phân loại giai đoạn bệnh võng mạc đái tháo đường dựa trên ảnh chụp đáy mắt kĩ thuật số tiêu chuẩn. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022; 514(1):200-203.
9. Yin L, Zhang D, Ren Q, et al. Prevalence and risk factors of diabetic retinopathy in diabetic patients: A community based cross-sectional study. Medicine. 2020;99(9):e19236. doi:10.1097/MD.0000000000019236
10. Ting DSW, Cheung CY, Nguyen Q, et al. Deep learning in estimating prevalence and systemic risk factors for diabetic retinopathy: A multi-ethnic study. npj Digit Med. 2019;2(1):24. doi:10.1038/s41746-019-0097-x
11. Klein R, Knudtson MD, Lee KE, et al. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy XXII. Ophthalmology. 2008;115(11):1859-1868. doi:10.1016/j.ophtha. 2008.08.023
12. Haffner SM, Klein R, Moss SE, et al. Sex Hormones and the Incidence of Severe Retinopathy in Male Subjects with Type I Diabetes. Ophthalmology. 1993;100(12):1782-1786. doi:10.1016/S0161-6420(93)31398-9
13. Nguyễn Thị Ngọc Hân. Nghiên cứu tổn thương võng mạc trên bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Luận văn chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y Hà Nội; 2017.
14. Raman R, Vasconcelos JC, Rajalakshmi R, et al. Prevalence of diabetic retinopathy in India stratified by known and undiagnosed diabetes, urban-rural locations, and socioeconomic indices: results from the SMART India population-based cross-sectional screening study. The Lancet Global Health. 2022;10(12):e1764-e1773. doi:10.1016/S2214-109X(22)00411-9
15. Cheung N, Mitchell P, Wong TY. Diabetic retinopathy. The Lancet. 2010;376(9735):124-136. doi:10.1016/S0140-6736(09)62124-3