11. Mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và độ nặng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính với bạch cầu ái toan máu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có tăng bạch cầu ái toan máu

Lê Trần Khánh Giang, Nguyễn Như Vinh, Ngô Thị Thùy Dung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

GOLD 2022 khuyến nghị sử dụng giá trị số lượng bạch cầu ái toan máu ≥ 300 tế bào/µL để bắt đầu sử dụng corticoid dạng hít ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhằm cải thiện kết cục lâm sàng. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ngoài đợt cấp có tăng bạch cầu ái toan máu với ngưỡng cắt 300 tế bào/µL và xác định một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu cắt ngang trên 200 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cho kết quả tỉ lệ tăng bạch cầu ái toan máu là 41,5%. Có mối liên quan giữa tình trạng tăng bạch cầu ái toan máu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và có đợt cấp phải nhập viện trong năm qua của bệnh nhân với OR = 1,93 (KTC 95%: 1,06 - 3,51), ngoài ra còn có mối liên quan giữa tăng bạch cầu ái toan máu với béo phì và hiện đang hút thuốc lá với OR lần lượt là 3,25 (1,32 - 8,02) và 2,23 (1,23 - 4,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ruvuna L, Sood A. Epidemiology of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Clin Chest Med. 2020;41(3):315-327. doi:10.1016/j.ccm.2020.05.002
2. Whittaker H, Rubino A, Mullerova H, et al. Frequency and Severity of Exacerbations of COPD Associated with Future Risk of Exacerbations and Mortality: A UK Routine Health Care Data Study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2022;17:427-437. doi:10.2147/CO PD.S346591
3. Hinds DR, DiSantostefano RL, Le HV, et al. Identification of responders to inhaled corticosteroids in a chronic obstructive pulmonary disease population using cluster analysis. BMJ Open. 2016;6(6):e010099. doi:1 0.1136/bmjopen-2015-010099
4. Pascoe S, Locantore N, Dransfield MT, et al. Blood eosinophil counts, exacerbations, and response to the addition of inhaled fluticasone furoate to vilanterol in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a secondary analysis of data from two parallel randomised controlled trials. Lancet Respir Med. 2015;3(6):435-42. doi:10.1016/S2213-26 00(15)00106-X
5. Singh D, Agusti A, Anzueto A, et al. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease: the GOLD science committee report 2019. Eur Respir J. 2019;53(5)doi:10. 1183/13993003.00164-2019
6. Dương Thị Thanh Vân, Trương Thị Như Hảo, Phạm Hoàng Khánh, và cs. Bạch cầu ái toan máu - Dấu ấn sinh học tiên lượng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2022;50:1-7.
7. Khan GM, Zuberi FF, Zahra SBU, et al. Frequency of Blood Eosinophilia in newly diagnosed Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients. Pak J Med Sci. 2020;36(4):750-754. doi:10.12669/pjms.36.4.1624
8. Nguyễn Bá Thế, Ngô Tân. Nghiên cứu thống kê thực trạng sử dụng thuốc lá của người dân và giải pháp kiểm soát, phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 2017;1(2):24-27.
9. Phan Thị Diễm Ca, Grégory R, Nguyễn Như Vinh. Tính giá trị và độ tin cậy của phiên bản Tiếng Việt bộ câu hỏi ngắn VQ11 ở người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;526:241-245.
10. Phan Thị Hạnh. Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Trung tâm Hô hấp - Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Bác sỹ nội trú. Trường Đại học Y Hà Nội; 2012.
11. Echave-Sustaeta JM, Comeche Casanova L, Cosio BG, et al. Comorbidity in chronic obstructive pulmonary disease. Related to disease severity? Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9:1307-14. doi:10.2147/COP D.S71849
12. Juthong S, Kaenmuang P. Association between blood eosinophils with exacerbation and patient-reported outcomes in chronic obstructive pulmonary disease patients in an endemic area for parasitic infections: a prospective study. J Thorac Dis. 2020;12(9):4868-4876. doi:10.21037/jtd-19-41 01
13. Vinh Nguyen-Nhu, Thinh Do-Van, Son Huynh-Trung, et al. Comparison between blood eosinophils in healthy Vietnamese people with the recommended threshold of blood eosinophils in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. J Func Vent Pulm. 2023;42(14):33-38.
14. Nguyễn Văn Thành, Đinh Ngọc Sỹ, Cao Thị Mỹ Thúy, và cs. Thực trạng và quản lý hen, COPD ở Việt Nam. Tạp chí Y học Việt Nam. 2018;471(1):157-162.
15. Van Tho N, Ogawa E, Trang LTH, et al. A mixed phenotype of airway wall thickening and emphysema is associated with dyspnea and hospitalization for chronic obstructive pulmonary disease. Ann Am Thorac Soc. 2015;12(7):988-996.
16. Maetani T, Tanabe N, Sato A, et al. Association between blood eosinophil count and small airway eosinophils in smokers with and without COPD. ERJ Open Res. 2023;9(5)doi:10.1183/23120541.00235-2023
17. Martinez CH, Li SX, Hirzel AJ, et al. Alveolar eosinophilia in current smokers with chronic obstructive pulmonary disease in the SPIROMICS cohort. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):429-432. doi:10.1016/j.jaci.2017.07.039
18. Coyle AJ, Erard F, Bertrand C, et al. Virus-specific CD8+ cells can switch to interleukin 5 production and induce airway eosinophilia. J Exp Med. 1995;181(3):1229-33. doi:10.1084/jem.181.3.1229
19. Wu HX, Zhuo KQ, Cheng DY. Prevalence and Baseline Clinical Characteristics of Eosinophilic Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Meta-Analysis and Systematic Review. Front Med (Lausanne). 2019;6:282. doi:10.3389/fmed.2019.00282
20. Sunadome H, Matsumoto H, Izuhara Y, et al. Correlation between eosinophil count, its genetic background and body mass index: The Nagahama Study. Allergol Int. 2020;69(1):46-52. doi:10.1016/j.alit.2019.05.012
21. Benson VS, Pascoe KC, Siddall J, et al. Exacerbation frequency and eosinophil counts among patients with COPD currently prescribed triple therapy. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2019:2711-2723.
22. Landis SH, Pimenta JM, Yang S, et al. Association between blood eosinophils and acute exacerbation of COPD risk in patients with COPD in primary care. Respiratory Medicine: X. 2019;1:100011.
23. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD: 2022 Report. 2022. https://staging.goldcopd.org/2022-gold-reports-2/