Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Trữ lạnh mô buồng trứng bằng phương pháp thuỷ tinh hoá: kinh nghiệm đầu tiên tại Việt Nam Download Download PDF