Quay trở lại chi tiết bài báo 14. Tác nhân vi sinh gây tiêu chảy cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long Download Download PDF