2. Một số yếu tố tiên lượng tử vong của bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại Bệnh viện Đống Đa

Nguyễn Kim Thư, Phạm Bá Hiền, Dương Quốc Bảo

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu tìm hiểu một số yếu tố tiên lượng tử vong của bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Mô tả hồi cứu 294 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch điều trị năm 2022. Tỷ lệ tử vong 16,7%; yếu tố liên quan tử vong là tuổi > 75, có bệnh lý nền, tiền sử đái tháo đường, không tiêm vắc xin; tăng bạch cầu, tăng ure, tăng creatinin, AST, ALT, LDH, Ferritin và CRP. Yếu tố độc lập có giá trị tiên lượng tử vong là không tiêm vắc xin, tiền sử đái tháo đường và tăng bạch cầu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Elezkurtaj S, Greuel S, Ihlow J, et al. Causes of death and comorbidities in hospitalized patients with COVID-19. Sci Rep. 2021; 11(1):4263. doi:10.1038/s41598-021-82862-5.
2. Nogales Vasconcelos AM, Ishitani L, Abreu DMX, França E. Covid Adult Mortality in Brazil: An Analysis of Multiple Causes of Death. Front Public Health. 2022; 9. Accessed May 9, 2022. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2021.788932.
3. Weiss P, Murdoch DR. Clinical course and mortality risk of severe COVID-19. The Lancet. 2020; 395(10229): 1014-1015. doi:10.1016/S0140-6736(20)30633-4.
4. Ozel AS, Altunal LN, Aydin M, et al. Clinical characteristics and risk factors associated with severe disease and outcome of patients with COVID-19. J Infect Dev Ctries. 2022; 16(03): 435-444. doi:10.3855/jidc.15411.
5. Cromer D, Steain M, Reynaldi A, et al. Predicting vaccine effectiveness against severe COVID-19 over time and against variants: a meta-analysis. Nat Commun. 2023; 14(1): 1633. doi:10.1038/s41467-023-37176-7.
6. Hải ĐS, Liên NTD, Thắng TT, Sơn LT. Đặc điểm tổn thương gan ở bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm 5G. J 108 - Clin Med Phamarcy. Published online November 12, 2022. doi:10.52389/ydls.v17iDB.1422.
7. Phạm Văn Lympic và cs. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch có lọc máu hấp phụ tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Dược học Cần Thơ. 2022; (49): 46-53. doi:10.58490/ctump.2022i49.208.
8. Phạm Minh Tuấn, Trần Văn Giang. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố tiên lượng tử vong bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022; 518(1). doi:10.51298/vmj.v518i1.3333.
9. Do Van Thanh, Manabe T, Vu Van Giap, et al. Clinical characteristics and mortality risk among critically ill patients with COVID-19 owing to the B.1.617.2 (Delta) variant in Vietnam: A retrospective observational study. Plos one. 2023; 18(1): e0279713. doi:10.1371/journal.pone.0279713.
10. Lavrentieva A, Kaimakamis E, Voutsas V, Bitzani M. An observational study on factors associated with ICU mortality in Covid-19 patients and critical review of the literature. Sci Rep. 2023; 13(1): 7804. doi:10.1038/s41598-023-34613-x.
11. Nguyen Van Thuong et al. Epidemiological characteristics of death cases by COVID-19 at Duc Giang General hospital from January to February, 2022. Tạp Chí Học Việt Nam. 2023;525(1). doi:10.51298/vmj.v525i1.5047.
12. Pan F, Yang L, Li Y, et al. Factors associated with death outcome in patients with severe coronavirus disease-19 (COVID-19): a case-control study. Int J Med Sci. 2020; 17(9): 1281-1292. doi:10.7150/ijms.46614.
13. Clinical management of COVID-19: living guideline, 15 September 2022. Accessed October 4, 2023. https://iris.who.int/handle/10665/362783.