Quay trở lại chi tiết bài báo 27. Tình trạng và nhu cầu điều trị răng miệng của bệnh nhân tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Download Download PDF