29. Thực hành chế độ ăn và những rào cản ở người bệnh đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trần Ngọc Anh Thư, Nguyễn Nữ Anh Đào, Thang Kim Sang, Ngô Thanh Hùng, Trần Quốc Cường

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thay đổi chế độ ăn uống là nền tảng không thể thiếu trong quản lý điều trị ĐTĐ (đái tháo đường) theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA). Các nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ người bệnh tuân thủ chế độ ăn đúng theo khuyến cáo còn tương đối thấp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu cắt ngang kết hợp phương pháp định lượng và định tính trên người bệnh ĐTĐ týp 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh từ 01/04/2023 – 01/09/2023. Qua khảo sát 203 người bệnh ĐTĐ týp 2, tỷ lệ thực hành đúng là 14,3%. Hầu hết người bệnh có thực hành ở mức trung bình với 65% và kém với 18,2%. Yếu tố liên quan đến thực hành chế độ ăn đúng gồm trình độ học vấn (p = 0,014), tình trạng kinh tế (p = 0,008), thời điểm chẩn đoán (p = 0,02). Rào cản ảnh hưởng đến thực hành dinh dưỡng của người bệnh qua phỏng vấn sâu gồm 4 nhóm lớn: hệ thống y tế, mối quan hệ xã hội, tình trạng kinh tế và bản thân người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. American Diabetes Association Professional Practice C, Draznin B, et al. Facilitating Behavior Change and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2022;45(Suppl 1):S60-S82.
2. ElSayed N A, Aleppo G, Aroda V R, et al. 1. Improving Care and Promoting Health in Populations: Standards of Care in Diabetes - 2023. Diabetes Care. 2023;46(Supple 1):S10 -s18.
3. Trần Văn Loan. Tuân thủ điều trị ở người bệnh Đái tháo đường týp 2 được quản lý ngoại trú tại bệnh viện Quận 5. Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa II. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM. 2019.
4. Đỗ Văn Doanh, Nguyễn Hồng Hạnh, Đinh Thị Thu. Thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại bệnh viện tỉnh Quảng Ninh năm 2016. Tạp chí Khoa học điều dưỡng. 2019;2(2).
5. Võ Tuấn Trường. Kiến thức, thực hành về ăn uống trong bệnh đái tháo đường của bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Quận Bình Tân năm 2020. Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa II. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TPHCM. 2020.
6. Nguyễn Thị Kiều Mi, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Minh Tâm. Khảo sát hành vi tự chăm sóc của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại một số xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế. 2017;7(3).
7. Saghir S, Abdul-azeez A. Factors associated with adherence to diet and exercise among type 2 diabetes patients in Hodeidah city,Yemen. Diabetes Management. 2017;7:1758-1907.
8. Tuobenyiere J, Mensah G P, Korsah K A. Patient perspective on barriers in type 2 diabetes self-management: A qualitative study. Nurs Open. 2023;10(10):7003-7013.
9. Hà Thị Thu Trang, Nguyễn Thanh Huyền. Các yếu tố liên quan đến việc tuân thủ chế độ ăn của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;516:5-9.
10. Al-Sahouri A, Merrell J, Snelgrove S. Barriers to good glycemic control levels and adherence to diabetes management plan in adults with Type-2 diabetes in Jordan: a literature review. Patient Prefer Adherence. 2019;13:675-693.