15. Tác dụng hỗ trợ giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống của phương pháp nhĩ áp kết hợp điện châm trên bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Nguyễn Thị Thanh Tú, Đinh Trọng Thái

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá tác dụng hỗ trợ giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống của phương pháp nhĩ áp kết hợp điện châm trên bệnh nhân sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Nghiên cứu can thiệp, so sánh trước sau và có đối chứng. 60 bệnh nhân phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng từ ngày thứ 3 - 5, được chia thành hai nhóm. Nhóm nghiên cứu được dùng nhĩ áp, điện châm kết hợp Etoricoxib 90mg; nhóm chứng được dùng điện châm kết hợp Etoricoxib 90mg. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 15 ngày điều trị cả hai nhóm cải thiện mức độ đau thông qua thang điểm VAS và chất lượng cuộc sống theo bộ câu hỏi Roland Morris (p < 0,05). Nhóm nghiên cứu cải thiện tốt hơn nhóm chứng (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Andrew J Hahne, Jon J Ford. Functional restoration for a chronic lumbar disk extrusion with associated radiculopathy. Phys Ther. 2006;86(12):1668-80. doi: 10.2522/ptj.20050366.
2. Đặng Hanh Đệ. Cấp cứu ngoại khoa. Vol 1. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Hà Nội; 2012.
3. Gerbershagen HJ, Aduckathil S, van Wijck AJM, et al. Pain intensity on the first day after surgery: A prospective cohort study comparing 179 surgical procedures. Anesthesiology. 2013;118(4):934-944. doi:10.1097/ALN.0b013e31828866b3
4. Bajwa SJS, Haldar R. Pain management following spinal surgeries: An appraisal of the available options. J Craniovertebr Junction Spine. 2015;6(3):105-110. doi:10.4103/0974-8237.161589
5. Lemos P, Pinto A, Morais G, et al. Patient satisfaction following day surgery. J Clin Anesth. 2009;21(3):200-205. doi:10.1016/j.jclinane.2008.08.016
6. Lenart MJ, Wong K, Gupta RK, et al. The impact of peripheral nerve techniques on hospital stay following major orthopedic surgery. Pain Med. 2012;13(6):828-834. doi:10.1111/j.1526-4637.2012.01363.x
7. Pugely AJ, Martin CT, Gao Y, et al. Causes and risk factors for 30-day unplanned readmissions after lumbar spine surgery. Spine (Phila Pa 1976). 2014;39(9):761-768. doi:10.1097/BRS.0000000000000270
8. Sommer M, de Rijke JM, van Kleef M, et al. The prevalence of postoperative pain in a sample of 1490 surgical inpatients. Eur J Anaesthesiol. 2008;25(4):267-274. doi:10.1017/S0265021507003031
9. Gan TJ, Habib AS, Miller TE, et al. Incidence, patient satisfaction, and perceptions of post-surgical pain: results from a US national survey. Curr Med Res Opin. 2014;30(1):149-160. doi:10.1185/03007995.2013.860019
10. Nguyễn Hữu Tú. Bài giảng gây mê hồi sức cơ sở. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội; 2020.
11. Đào Văn Phan. Dược lý học. Nhà xuất bản giáo dục. Hà Nội; 2009.
12. Bộ Y tế. Quyết định 792/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu. https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-792-qd-byt-quy-trinh-ky-thuat-kham-chua-benh-chuyen-nganh-cham-cuu-198277-d1.html. Accessed December 6, 2023.
13. Welchek C, Mastrangelo L, RS Sinatra, et al. Qualitative and quantitative assessment of pain. Acute Pain Management. Cambridge: Cambridge University Press; 2009:147-171. doi:10.1017/CBO9780511576706.013
14. Matthew L Stevens, Christine C-W Lin, Chris G Maher. The Roland Morris Disability Questionnaire. J Physiother. 2016;62(2):116. doi: 10.1016/j.jphys.2015.10.003
15. Phạm Minh Đức. Sinh lý đau, Chuyên đề sinh lý học. Tài liệu dùng cho đối tượng sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội; 2002.
16. Đào Văn Phan. Dược lý học lâm sàng. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội; 2012.
17. Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt. Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội; 2013.
18. Hou PW, Hsu HC, Lin YW, et al. The History, mechanism, and clinical application of auricular therapy in traditional chinese medicine. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:495684. doi:10.1155/2015/495684
19. Phùng Kính Sân, Chu Hồng Hải, Trần Long Hào, và cs. Phân tích cụm quy tắc chọn huyệt vận dụng nhĩ huyệt điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. 2021:77-80.
20. Nguyễn Tài Thu. Tân châm. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội; 1995.
21. Suen LKP, Wong TKS, Chung JWY, et al. Auriculotherapy on low back pain in the elderly. Complement Ther Clin Pract. 2007;13(1):63-69. doi:10.1016/j.ctcp.2006.10.005
22. Suen LKP, Wong EMC. Longitudinal changes in the disability level of the elders with low back pain after auriculotherapy. Complement Ther Med. 2008;16(1):28-35. doi:10.1016/j.ctim.2007.09.002