16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhi mắc hội chứng Cushing ngoại sinh

Đặng Thị Kim Giang, Vũ Chí Dũng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Hương, Nguyễn Thị Kiều Anh, Đỗ Thị Mơ, Nguyễn Thị Thu Hương, Cao Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Khánh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hội chứng Cushing ngoại sinh là một rối loạn đa hệ thống do sử dụng glucocorticoids (GCs) kéo dài. Nếu không được phát hiện sớm sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề về cả thể chất và tâm lý của trẻ. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 194 trẻ mắc hội chứng Cushing ngoại sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 02/2022 đến 02/2023 bằng phương pháp mô tả loạt ca bệnh, hồi cứu, tiến cứu với mục tiêu: Mô tả nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm của trẻ mắc hội chứng Cushing ngoại sinh. Tuổi chẩn đoán trung vị của trẻ là 4,5 tuổi (từ 3 tháng tuổi - 18,2 tuổi). Lý do thường gặp nhất khiến trẻ phải sử dụng GCs kéo dài là viêm đường hô hấp (58,8%). Đường dùng thường gặp nhất là đường uống (38,1%). Thời gian dùng GCs trung vị là 4 tháng, dài nhất tới 12 năm. Triệu chứng phổ biến nhất là mặt tròn (90,2%) và rậm lông (87,6%). Nồng độ cortisol máu 8h ở mức thấp (trung vị 13,4 mmol/L) và ức chế ACTH (trung vị 0,33 pg/ml).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lodish MB, Keil MF, Stratakis CA. Cushing’s Syndrome in Pediatrics: An Update. Endocrinol Metab Clin North Am. 2018;47(2):451-462. doi:10.1016/j.ecl.2018.02.008
2. Chaudhry HS, Singh G. Cushing Syndrome. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan.
3. Ahmed SM, Ahmed SF, Othman S, et al. Topical corticosteroid-induced iatrogenic cushing syndrome in an infant; a case report with literature review. Annals of Medicine and Surgery. 2021;71:102978. doi:10.1016/j.amsu. 2021.102978
4. Alkhuder L, Mawlawi H. Infantile Iatrogenic Cushing Syndrome due to Topical Steroids. Case Rep Pediatr. 2019;2019:2652961. Published 2019 Dec 2. doi:10.1155/2019/2652961
5. Ho CWL, Loke KY, Lim YYJ,et al. Exogenous Cushing Syndrome: A Lesson of Diaper Rash Cream. Hormone Research in Paediatrics. 2014;82(6):415-418. doi:10.1159/ 000363517
6. Cushing’s support and Research foundation. Medication Induced Cushing’s. Doctor’s articles. Published on: Jan 21, 2015. https://csrf.net/doctors-articles/med-induced-cushings/medication-induced-cushings/
7. Hopkins RL, Leinung MC. Exogenous Cushing’s syndrome and glucocorticoid withdrawal. Endocrinol Metab Clin North Am. 2005;34(2):371-ix. doi:10.1016/j.ecl.2005.01.0 13
8. Zubillaga I, Francés C, Nicolau J, et al. Adrenal insufficiency and exogenous Cushing’s syndrome in a patient receiving inhaled fluticasone and ritonavir. Endocrinología, Diabetes y Nutrición. doi:10.1016/j.endinu.20 17.02.006
9. De Wachter E, Malfroot A, De Schutter I,et al. Inhaled budesonide induced Cushing’s syndrome in cystic fibrosis patients, due to drug inhibition of cytochrome P450. Journal of Cystic Fibrosis. 2003;2(2):72-75. doi:10.1016/S1569-1993(03)00022-5
10. Celik O, Niyazoglu M, Soylu H, et al. Iatrogenic Cushing’s syndrome with inhaled steroid plus antidepressant drugs. Multidiscip Respir Med. 2012;7(1):26. Published 2012 Aug 29. doi:10.1186/2049-6958-7-26
11. Savas M, Mehta S, Agrawal N, et al. Approach to the Patient: Diagnosis of Cushing Syndrome. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2022 Nov;107(11):3162-3174. https://doi.org/10.1210/clinem/dgac492
12. Caniggia A, Nuti R, Lore F, et al. Pathophysiology of the adverse effects of glucoactive corticosteroids on calcium metabolism in man. Journal of Steroid Biochemistry. 1981 Dec;15:153-161. https://doi.org/10.1016/0022-4731(81)90270-3