Quay trở lại chi tiết bài báo 23. Tác dụng bảo vệ gan của viên nang Gydenphy trên mô hình gây tổn thương gan cấp bằng paracetamol ở chuột nhắt trắng Download Download PDF