Quay trở lại chi tiết bài báo 4. Ý tưởng tự sát và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân rối loạn trầm cảm chủ yếu Download Download PDF