Quay trở lại chi tiết bài báo 19. Kết quả điều trị viêm phổi nhiễm Mycoplasma Pneumoniae mang gen kháng macrolid ở trẻ em Download Download PDF