19. Kết quả điều trị viêm phổi nhiễm Mycoplasma Pneumoniae mang gen kháng macrolid ở trẻ em

Nguyễn Thị Thanh Phúc, Trần Thanh Tú, Phùng Thị Bích Thủy, Vũ Thị Tâm, Phan Ngọc, Nguyễn Thùy Dung, Ngô Thị Phương Nga, Trần Thị Sinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mycoplasma Pneumoniae (MP) là căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi cộng đồng thường gặp ở trẻ em trên 5 tuổi. Macrolid là kháng sinh điều trị đầu tay. Tỷ lệ viêm phổi do vi khuẩn MP mang gen kháng macrolid ngày càng cao. Chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam về tỷ lệ mắc và kết quả điều trị viêm phổi nhiễm MP mang gen kháng macrolid ở trẻ em. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu “Đánh giá kết quả điều trị viêm phổi nhiễm MP mang gen kháng macrolid ở trẻ em”. Phương pháp nghiên cứu là mô tả tiến cứu trên nhóm bệnh nhân viêm phổi nhiễm MP trong thời gian từ tháng 7/2021 - tháng 6/2023 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Với kết quả cho thấy tỷ lệ viêm phổi nhiễm MP mang gen kháng macrolid chiếm 69,9%, thời gian nằm viện trung bình là 7,5 ± 3,1 ngày, trong đó 76,4% bệnh nhân nhiễm MP mang gen kháng macrolid có đáp ứng điều trị với macrolid trên lâm sàng. Như vậy, viêm phổi nhiễm MP mang gen kháng macrolid ở trẻ em chiếm tỷ lệ lớn và đa số còn đáp ứng với macrolid trên lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jain S, Williams DJ, Arnold SR, et al. Community-Acquired Pneumonia Requiring Hospitalization among U.S. Children. N Engl J Med. 2015;372(9):835-845. doi:10.1056/NEJMoa1405870
2. Waites KB, Xiao L, Liu Y, et al. Mycoplasma pneumoniae from the Respiratory Tract and Beyond. Clin Microbiol Rev. 2017;30(3):747-809. doi:10.1128/CMR.00114-16
3. Tsai TA, Tsai CK, Kuo KC, et al. Rational stepwise approach for Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children. Journal of Microbiology, Immunology and Infection. 2021;54(4):557-565. doi:10.1016/j.jmii.2020.10.002
4. Yang TI, Chang TH, Lu CY, et al. Mycoplasma pneumoniae in pediatric patients: Do macrolide-resistance and/or delayed treatment matter? Journal of Microbiology, Immunology and Infection. 2019;52(2):329-335. doi:10.1016/j.jmii.2018.09.009
5. Zhou Y, Zhang Y, Sheng Y, et al. More Complications Occur in Macrolide-Resistant than in Macrolide-Sensitive Mycoplasma pneumoniae Pneumonia. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(2):1034-1038. doi:10.1128/AAC.01806-13
6. Bébéar CM, Pereyre S. Mechanisms of drug resistance in Mycoplasma pneumoniae. Curr Drug Targets Infect Disord. 2005;5(3):263-271. doi:10.2174/1568005054880109
7. Dumke R, Von Baum H, Lück PC, et al. Occurrence of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae strains in Germany. Clinical Microbiology and Infection. 2010;16(6):613-616. doi:10.1111/j.1469-0691.2009.02968.x
8. Peuchant O, Ménard A, Renaudin H, et al. Increased macrolide resistance of Mycoplasma pneumoniae in France directly detected in clinical specimens by real-time PCR and melting curve analysis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2009;64(1):52-58. doi:10.1093/jac/dkp160
9. Wang Y, Qiu S, Yang G, et al. An Outbreak of Mycoplasma pneumoniae Caused by a Macrolide-Resistant Isolate in a Nursery School in China. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56(7):3748-3752. doi:10.1128/AAC.0014 2-12
10. Liu Y, Ye X, Zhang H, et al. Antimicrobial Susceptibility of Mycoplasma pneumoniae Isolates and Molecular Analysis of Macrolide-Resistant Strains from Shanghai, China. Antimicrob Agents Chemother. 2009;53(5):2160-2162. doi:10.1128/AAC.01684-08
11. Waites KB, Balish MF, Atkinson TP. New insights into the pathogenesis and detection of Mycoplasma pneumoniae infections. Future Microbiol. 2008;3(6):635-648. doi:10.2217/17460913.3.6.635
12. Lee E, Cho HJ, Hong SJ, et al. Prevalence and clinical manifestations of macrolide resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in Korean children. Korean J Pediatr. 2017;60(5):151-157. doi:10.3345/kjp. 2017.60.5.151
13. Lê Thị Hồng Hanh, Nguyễn Duy Bộ. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị trẻ viêm phổi do Mycoplasma Pneumoniae tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2015-2016. Tạp chí Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng. 2016;93(4).
14. Chen YC, Hsu WY, Chang TH. Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae Infections in Pediatric Community-Acquired Pneumonia. Emerg Infect Dis. 2020;26(7):1382-1391. doi:10.3201/eid2607.200017