29. Tắc tá tràng do hội chứng động mạch mạc treo tràng trên: Ca lâm sàng và điểm lại y văn

Trần Quế Sơn, Trần Hiếu Học, Đỗ Trung Kiên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Hội chứng động mạch mạc treo tràng trên là một bệnh lý hiếm gặp do đoạn D3 của tá tràng bị tắc do kẹp giữa động mạch mạc treo tràng trên và động mạch chủ bụng. Chúng tôi báo cáo ca lâm sàng là bệnh nhân nam 44 tuổi, vào viện với triệu chứng nôn dịch nâu đen, đau bụng. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy dạ dày, đoạn D2, D3 giãn lớn, điểm chuyển tiếp nằm cạnh động mạch mạc treo tràng trên. Góc tạo bởi động mạch mạc treo tràng trên và động mạch chủ qua hai lần chụp lần lượt là 160 và 200. Do thất bại điều trị bảo tồn, bệnh nhân đã được phẫu thuật với đường mở bụng dài 15cm và nối tá tràng hỗng tràng. Người bệnh lưu thông ruột, ăn đường miệng và ra viện ở ngày thứ hai, ngày thứ tư, và ngày thứ 8 sau mổ không biến chứng. Hội chứng động mạch mạc treo tràng trên là một bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy hiểm ở những bệnh nhân có biểu hiện tắc nghẽn đường ra tá tràng. Chụp cắt lớp vi tính đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Pottorf BJ, Husain FA, Hollis HW, Jr., Lin E. Laparoscopic management of duodenal obstruction resulting from superior mesenteric artery syndrome. JAMA Surg. 2014; 149(12): 1319-1322.
2. So CY, Chan KY, Au HY, Chan ML, Lai T. Superior mesenteric artery (SMA) syndrome: an unusual cause of intestinal obstruction in palliative care. Ann Palliat Med. 2017; 6(1): 91-93.
3. Asbah M, Shrateh ON, Musleh A, Abbadi K, Nofal M, Tarifi S. Superior mesenteric artery syndrome in a 30-year-old male patient: A case report and literature review. Int J Surg Case Rep. 2023;106:108267.
4. N S, Jhanwar A, Singh N. Superior Mesenteric Artery (SMA) Syndrome With Enterocutaneous Fistula in a Young Woman: A Rare Association. Cureus. 2023; 15(5): e39696.
5. Jonas JP, Rossler F, Ghafoor S, et al. Surgical therapy of celiac axis and superior mesenteric artery syndrome. Langenbecks Arch Surg. 2023; 408(1):59.
6. Đinh Văn Chiến, Hương NV. Hội chứng động mạch mạc treo tràng trên hiếm gặp được phẫu thuật nội soi hoàn toàn nối tá hỗng tràng bằng máy cắt nối thẳng tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tạp chí Y học Lâm sàng -BV TW Huế. 2022; 80: 95 - 100.
7. Phạm Đức Huấn, Trần Bảo Long, Trần Ngọc Dũng, Đoàn Tiến Lưu, Dũng LQ. Hội chứng động mạch mạc treo tràng trên: nhân một trường hợp và điểm lại y văn. Tạp chí Y học thực hành. 2019; 1113: 282 - 285.
8. Wyten R, Kelty CJ, Falk GL. Laparoscopic duodenojejunostomy for the treatment of superior mesenteric artery (SMA) Syndrome: case series. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2010; 20(2): 173-176.
9. Sabry A, Shaalan R, Kahlin C, Elhoofy A. Superior Mesenteric Artery Syndrome Managed with Laparoscopic Duodenojejunostomy. Minim Invasive Surg. 2022; 2022: 4607440.
10. Oka A, Awoniyi M, Hasegawa N, et al. Superior mesenteric artery syndrome: Diagnosis and management. World J Clin Cases. 2023; 11(15): 3369-3384.
11. Aldagher A, Almasri R, Mahmoud J. Superior mesenteric artery syndrome in an 8-year-old boy: a case report. J Med Case Rep. 2023; 17(1): 343.
12. Ahn TY, Han JB, Bae JY, Woo SH. Superior mesenteric artery syndrome in a patient with fibrodysplasia ossificans progressiva. Bone Rep. 2023; 19: 101702.
13. Khanal B, Panthi S, Bhattarai R, et al. Superior mesenteric artery syndrome mimicking gastric outlet obstruction: a case report and a literature review. Ann Med Surg (Lond). 2023; 85(4): 939-942.
14. Danushka PGN, Jayasinghe R, Wijemanne A. Superior mesenteric artery syndrome treatment strategies: A case report. SAGE Open Med Case Rep. 2023; 11:2050313X231184587.
15. Diab S, Hayek F. Combined Superior Mesenteric Artery Syndrome and Nutcracker Syndrome in a Young Patient: A Case Report and Review of the Literature. Am J Case Rep. 2020; 21:e922619.
16. England J, Li N. Superior mesenteric artery syndrome: A review of the literature. J Am Coll Emerg Physicians Open. 2021; 2(3): e12454.
17. Isono H, Nakanishi K. A case of superior mesenteric artery syndrome characterized by deep forward bending posture in a cross-legged position on the floor. Clin Case Rep. 2023; 11(4): e7242.
18. Castro BN, Ferreira AR, Graca S, Oliveira M. Combined superior mesenteric artery syndrome and nutcraker syndrome presenting as acute pancreatitis: a case report. J Vasc Bras. 2023; 22:e20220161.
19. Caterine S, Patil NS, Takrouri H, et al. Understanding the diagnosis of superior mesenteric artery syndrome: analysis of the location of duodenal impression on upper gastrointestinal studies. Pediatr Radiol. 2023; 53(13): 2633-2641.
20. Welch B, Schaal A, O’Shea TF, Cantu R. Superior Mesenteric Artery Syndrome: A Community Hospital Case Series. Case Rep Vasc Med. 2021; 2021: 4033088.
21. Shen Y, Yang T, Meng W, Wang Z. Surgical Intervention Could Relieve Obstruction-Related Symptoms of Refractory Superior Mesenteric Artery Syndrome: Long-Term Follow-up Results. Obes Surg. 2023; 33(4): 1073-1082.