Quay trở lại chi tiết bài báo 11. Giá trị cộng hưởng từ phổ và khuếch tán sức căng định lượng trong phân bậc u thần kinh đệm trên lều Download Download PDF