Quay trở lại chi tiết bài báo 13. Thực trạng răng khôn hàm trên ở sinh viên năm 3 Trường Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 Download Download PDF