13. Thực trạng răng khôn hàm trên ở sinh viên năm 3 Trường Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Lưu Văn Tường, Hoàng Tùng Kiên, Tạ Thị Thuý Hằng, Đinh Diệu Hồng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Răng khôn hàm trên (RKHT) là răng mọc trong cùng của cung hàm trên, thường gây ra nhiều biến chứng, việc phát hiện sớm các bất thường và đưa ra chỉ định can thiệp kịp thời là cần thiết để bảo vệ sức khỏe răng miệng cho bệnh nhân. 64 sinh viên năm 3 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả: Tỷ lệ răng khôn hàm trên mọc lệch là 77%, lệch ngoài cao nhất với 37%, chân chụm chiếm 54%, răng có 2 chân chiếm 83%, tỷ lệ chồng bóng lên xoang hàm là 58%. Biến chứng sâu răng khôn chiếm 24%. Tỷ lệ có nhu cầu nhổ răng khôn hàm trên ở cả nam và nữ là 57,81%. Tỷ lệ răng khôn mọc lệch lạc là 77%, chiếm tỷ lệ cao và kèm theo nhiều triệu chứng và biến chứng tại chỗ hoặc các vùng xung quanh. Tỷ lệ nhu cầu điều trị nhổ răng khôn hàm trên ở cả 2 giới còn thấp, chỉ chiếm 57,81% với tỷ lệ răng khôn hàm trên không được chỉ định nhổ cao (41%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sánchez-Torres A, Soler-Capdevila J, Ustrell-Barral M, Gay-Escoda C. Patient, radiological, and operative factors associated with surgical difficulty in the extraction of third molars: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2020; 49(5): 655-665. doi:10.1016/j.ijom.2019.10.009.
2. Gay-Escoda C, Sánchez-Torres A, Borrás-Ferreres J, Valmaseda-Castellón E. Third molar surgical difficulty scales: systematic review and preoperative assessment form. Med Oral Patol Oral Cirugia Bucal. 2022; 27(1): e68-e76. doi:10.4317/medoral.24951.
3. Dương Hà Liên. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X quang và biến chứng của răng khôn hàm trên tại khoa Răng hàm mặt bệnh viện Bạch Mai. Đại học Y Hà Nội, 2012.
4. Nguyễn Vũ Trung. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X Quang và đánh giá kết quả phẫu thuật lấy răng khôn hàm trên lệch, chìm. Đại học Y Hà Nội, 2009.
5. Eshghpour M, Nezadi A, Moradi A, Shamsabadi RM, Rezaei NM, Nejat A. Pattern of mandibular third molar impaction: A cross-sectional study in northeast of Iran. Niger J Clin Pract. 2014; 17(6): 673-677. doi:10.4103/1119-3077.144376.
6. Scherstén E, Lysell L, Rohlin M. Prevalence of impacted third molars in dental students. Swed Dent J. 1989; 13(1-2): 7-13.
7. Todor L, Matei RI, Muţiu G, et al. Morphological study of upper wisdom tooth. Romanian J Morphol Embryol Rev Roum Morphol Embryol. 2018; 59(3): 873-877.