Quay trở lại chi tiết bài báo 1. Giá trị của tiêu chuẩn Amsel trong chẩn đoán xác định viêm âm đạo do vi khuẩn Download Download PDF