1. Giá trị của tiêu chuẩn Amsel trong chẩn đoán xác định viêm âm đạo do vi khuẩn

Dương Thị Thu, Lê Hữu Doanh, Lê Hạ Long Hải, Phạm Quỳnh Hoa, Đỗ Thị Thu Hiền, Trần Thị Huyền, Định Hữu Nghị, Nguyễn Thị Hà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành trên 290 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương vì hội chứng tiết dịch âm đạo, sử dụng thang điểm Nugent và tiêu chuẩn Amsel để chẩn đoán viêm âm đạo do vi khuẩn (Bacterial vaginosis - BV). Khảo sát độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính và giá trị dự đoán âm tính của tiêu chuẩn Amsel sử dụng thang điểm Nugent làm tiêu chuẩn vàng. Kết quả: Hệ số Kappa được sử dụng để đánh giá giá trị chẩn đoán của thang điểm Nugent và tiêu chuẩn Amsel. Hệ số Kappa có kết quả là 0,81 cho thấy độ tin cậy của hai phương pháp chẩn đoán. So với thang điểm Nugent, tiêu chuẩn Asmel có độ nhạy 85,5%, độ đặc hiệu 96,1%, giá trị dự đoán dương tính là 85,5%, giá trị dự đoán âm tính là 96,1%, độ chính xác là 0,81. Kết luận: Tiêu chuẩn Amsel có sự thống nhất cao với thang điểm Nugent, có thể áp dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng, đặc biệt tại các đơn vị y tế cơ sở để chẩn đoán xác định BV.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Javed A, Parvaiz F, Manzoor S. Bacterial vaginosis: An insight into the prevalence, alternative treatments regimen and it’s associated resistance patterns. Microb Pathog. 2019;127:21-30. doi:10.1016/j.micpath.2018.11 .046
2. Spear GT, St John E, Zariffard MR. Bacterial vaginosis and human immunodeficiency virus infection. AIDS Res Ther. 2007;4:25. doi:10.1186/1742-6405-4-25
3. Mania-Pramanik J, Kerkar SC, Salvi VS. Bacterial vaginosis: A cause of infertility? Int J STD AIDS. 2009;20(11):778-781. doi:10.1258/ijsa.2009.009193
4. Peebles K, Velloza J, Balkus JE. High Global Burden and Costs of Bacterial Vaginosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sexually Transmitted Diseases. 2019;46(5):304-311. doi:10.1097/OLQ.0000000000000972
5. Nugent RP, Krohn MA, Hillier SL. Reliability of diagnosing bacterial vaginosis is improved by a standardized method of gram stain interpretation. J Clin Microbiol. 1991;29(2):297-301.
6. Chaijareenont K, Sirimai K, Boriboonhirunsarn D. Accuracy of Nugent’s score and each Amsel’s criteria in the diagnosis of bacterial vaginosis. J Med Assoc Thai. 2004;87(11):1270-1274.
7. CDC. Bacterial Vaginosis - STI Treatment Guidelines. 2022.
8. Lokken EM, Jisuvei C, Oyaro B. Nugent Score, Amsel’s Criteria, and a Point-of-Care Rapid Test for Diagnosis of Bacterial Vaginosis: Performance in a Cohort of Kenyan Women. Sexually Transmitted Diseases. 2022;49(1):e22. doi:10.1097/OLQ.0000000000001469
9. Menard JP, Mazouni C, Fenollar F. Diagnostic accuracy of quantitative real-time PCR assay versus clinical and Gram stain identification of bacterial vaginosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2010;29(12):1547-1552. doi:10.1007/s10096-010-1039-3
10. Nwadioha S, Egesie JO, Emejuo H. Prevalence of pathogens of abnormal vaginal discharges in a Nigerian tertiary hospital. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2010;3(6):483-485. doi:10.1016/S1995-7645(1 0)60116-2
11. Amsel R, Totten PA, Spiegel CA, et al. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am J Med. 1983;74(1):14-22. doi:10.1016/0002-9343(83)91112-9
12. Spiegel CA, Amsel R, Holmes KK. Diagnosis of bacterial vaginosis by direct gram stain of vaginal fluid. J Clin Microbiol. 1983;18(1):170-177. doi:10.1128/jcm.18.1.170-177.1983
13. Hay PE, Lamont RF, Taylor-Robinson D, el at. Abnormal bacterial colonisation of the genital tract and subsequent preterm delivery and late miscarriage. BMJ. 1994;308(6924): 295-298. doi:10.1136/bmj.308.6924.295
14. Ison C, Hay P. Validation of a simplified grading of Gram stained vaginal smears for use in genitourinary medicine clinics. Sex Transm Infect. 2002;78(6):413-415. doi:10.1136/sti.78. 6.413
15. Mala R, Sood S, Kapil A. Comparison of Amsel’s criteria with low and high Nugent’s scores for the diagnosis of bacterial vaginosis. Indian J Sex Transm Dis AIDS. 2022;43(1):56-58. doi:10.4103/ijstd.ijstd_67_21
16. Taj Y, Nasir D, Kahkashan N, et al. Sensitivity and Specificity of Rapid Clinical Diagnostic Test for Bacterial Vaginosis and its Analytical Value. 2012;6.
17. Dadhwal V, Hariprasad R, Mittal S. Prevalence of bacterial vaginosis in pregnant women and predictive value of clinical diagnosis. Arch Gynecol Obstet. 2010;281(1):101-104. doi:10.1007/s00404-009-1089-x
18. Mengistie Z, Woldeamanuel Y, Asrat D, el at. Comparison of Clinical and Gram Stain Diagnosis Methods of Bacterial Vaginosis Among Pregnant Women in Ethiopia. J Clin Diagn Res. 2013;7(12):2701-2703. doi:10.7860/JCDR/2013/5872.3736