Quay trở lại chi tiết bài báo 21. Thực trạng bệnh viêm mũi họng ở người lao động mỏ than Na Dương, Lạng Sơn năm 2022 Download Download PDF