21. Thực trạng bệnh viêm mũi họng ở người lao động mỏ than Na Dương, Lạng Sơn năm 2022

Lê Thị Thanh Hoa, Trương Thị Thùy Dương, Nguyễn Ngọc Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên 408 người lao động làm việc tại mỏ than Na Dương, Lạng Sơn nhằm mô tả thực trạng bệnh viêm mũi họng ở người lao động mỏ than Na Dương, Lạng Sơn năm 2022. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp và khám sức khỏe định kì trong đó có khám tai mũi họng cho người lao động. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỉ lệ mắc viêm mũi họng ở người lao động chiếm 29,4%, đa số người lao động mắc viêm mũi họng mạn tính (85,8%). Người lao động phơi nhiễm từ 2 yếu tố tác hại trở lên có khả năng mắc bệnh viêm mũi họng cao gấp 3,8 lần so với nhóm người lao động còn lại với (p < 0,001).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Pleis JR, Lucas JW, Ward BW. Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview Survey. Vital and health statistics. Series 10, Data from the National Health Survey. 2008;242:19-22.
2. Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Khắc Du, Trương Thị Thùy Dương, và cs. Thực trạng sức khỏe, bệnh tật ở người lao động mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học dự phòng. 2023;33(6 Phụ bản):217-223.
3. Nguyễn Như Đua, Lương Thị Minh Hương, Trương Việt Dũng. Nghiên cứu thực trạng bệnh viêm mũi xoang mạn tính ở công nhân ngành than Công ty Nam Mẫu Uông Bí Quảng Ninh. Tạp chí Y học Việt Nam. 2020;492(1&2):135-138.
4. Nguyễn Việt Quang, Hoàng Thu Hà, Lê Thị Thanh Hoa và cộng sự. Đặc điểm bệnh tai mũi họng của người lao động nhà máy Cốc hóa, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;514:3-5.
5. Hoàng Văn Tiến, Đỗ Hàm, Nguyễn Ngọc Anh. Thực trạng môi trường lao động và sức khỏe bệnh tật người lao động mỏ than Na Dương Lạng Sơn. Tạp chí Y học dự phòng. 2005;XV(77):66-69.
6. Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Đức Anh, Trương Thị Thùy Dương, và cs. Thực trạng bệnh mũi họng ở người lao động mỏ than Phấn Mễ, Thái Nguyên. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;525(1B):237-240.
7. Muhammad Ishtiaq, Hamid Hussain, Sara Gul, et al. Frequency of occupational health problems among coal miners. Gomal Journal of Medical Sciences. 2014;12(2).
8. Hüseyin Özdemir, Remzi Altin, Kamran Mahmutyazicioğlu, et al. Evaluation of paranasal sinus mucosa in coal worker’s pneumoconiosis: a computed tomographic study. Arch otolaryngol head neck surg. 2004;130(9):1052-1055.
9. Yu Cheng, Haiming Yu, Yuxi Ye, et al. Study on the transport and deposition of micron-sized particles with different densities in the coal mine environment in miners. Fuel. 2024;356:129627.
10. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 12 tháng 11 năm 2020.