30. Phẫu thuật nội soi cắt thận do ung thư biểu mô tế bào thận kích thước lớn trên 10cm (T3a): Ca lâm sàng và điểm lại y văn

Trần Quế Sơn, Nguyễn Toàn Thắng, Trần Hiếu Học, Trần Thu Hương, Đỗ Quốc Việt, Đỗ Trung Kiên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Với kỹ năng của bác sĩ phẫu thuật ngày càng tốt, sử dụng phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt thận triệt căn các khối u thận lớn và tiến triển cục bộ (T3a) đang được ưa thích trong thực hành. Có rất ít nghiên cứu báo cáo kết quả phẫu thuật ở những nhóm người bệnh như vậy. Mục đích của thông báo là trình bày kỹ thuật mổ và bàn luận một số vấn đề liên quan đến mổ nội soi ở bệnh nhân có khối u thận lớn. Bệnh nhân nữ 43 tuổi, đi khám vì đau tức và sờ thấy khối ở mạng sườn trái. Chụp cắt lớp vi tính thấy khối u thận trái T3 (88x102x87 mm), có hạch rốn thận. Chúng tôi sử dụng 4 trocar (1 trocar-10mm, 1 trocar-12mm và 2 trocar-5mm); dùng Ligasure phẫu tích; kẹp cuống thận, niệu quản bằng hem-o-lok. Bệnh phẩm lấy qua đường rạch da dài 13 cm đường trắng bên. Thời gian mổ là 170 phút. Lượng máu bị mất trong mổ không đáng kể. Người bệnh ăn đường miệng sau mổ một ngày và xuất viện vào ngày thứ 7, không có biến chứng. Tổng quan y văn cho thấy, PTNS cắt thận do u thận T2-T3a là khả thi và đạt được kết quả triệt căn, giảm đau, ít mất máu. Nhưng đây là một kỹ thuật khó, phải được thực hiện bởi các phẫu thuật viên có kinh nghiệm và chuyên sâu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Khan MMA, Patel RA, Jain N, et al. Prospective analysis of laparoscopic versus open radical nephrectomy for renal tumours more than 7 cm. J Minim Access Surg. 2019;15(1):14-18.
2. Elkassem AA, Allen BC, Sharbidre KG, et al. Update on the Role of Imaging in Clinical Staging and Restaging of Renal Cell Carcinoma Based on the AJCC 8th Edition, From the AJR Special Series on Cancer Staging. AJR Am J Roentgenol. 2021;217(3):541-555.
3. Wang L, Li KP, Liu Y, et al. Perioperative and oncologic outcomes of transperitoneal versus retroperitoneal laparoscopic radical nephrectomy for large-volume renal carcinoma (> 7cm): a systematic review and pooled analysis of comparative outcomes. World J Surg Oncol. 2023;21(1):86.
4. Guo X, Wang H, Xiang Y, et al. Safety and oncological outcomes for large (stage ≥ T2b) and locally advanced renal cell carcinoma: comparison between laparoscopic and modified hand-assisted laparoscopic radical nephrectomy. J Int Med Res. 2020; 48(10):300060520961238.
5. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ, et al. Laparoscopic nephrectomy: initial case report. J Urol. 1991;146(2):278-282.
6. Kumar A, Kumar N, Kumar G, et al. A prospective evaluation of 3-D laparoscopic transperitoneal radical nephrectomy for large renal tumors (clinical stage T2N0M0): A single-centre, single-surgeon experience. Cent European J Urol. 2017;70(3):320.
7. Liu Z, Tang S, Tian X, et al. Laparoscopic conversion to open surgery in radical nephrectomy and tumor thrombectomy: causal analysis, clinical characteristics, and treatment strategies. BMC Surg. 2020;20(1):185.
8. Deng W, Zhou Z, Zhong J, et al. Retroperitoneal laparoscopic partial versus radical nephrectomy for large (≥ 4cm) and anatomically complex renal tumors: A propensity score matching study. Eur J Surg Oncol. 2020;46(7):1360-1365.
9. Pei X, Hu X, Xu Z, et al. Clinical Effect of Retroperitoneal Laparoscopic Radical Nephrectomy on Renal Cell Carcinoma, the Influence of Renal Function, and the Influencing Factors of Recurrence. Evid Based Complement Alternat Med. 2022;2022:4182853.
10. Bolton EM, Hennessy D, Lonergan PE, et al. Evaluating the perioperative safety of laparoscopic radical nephrectomy for large, non-metastatic renal tumours: a comparative analysis of T1-T2 with T3a tumours. Ir J Med Sci. 2018;187(2):313-318.
11. Kim HY, Lee DS, Yoo JM, et al. Retroperitoneal Laparoscopic Radical Nephrectomy for Large (> 7cm) Solid Renal Tumors: Comparison of Perioperative Outcomes with the Transperitoneal Approach. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2017;27(4):393-397.
12. Binsaleh S, Alomar M, Madbouly K. Pfannenstiel incision for intact specimen extraction in laparoscopic transperitoneal radical nephrectomy: a longitudinal prospective outcome study. Clinics (Sao Paulo). 2015;70(7):475-480.
13. Peltrini R, Iacone B, Pacella D, et al. Laparoscopic Radical Nephrectomy with Transperitoneal Approach for Large Renal Tumors: Standardized Surgical Technique and Outcomes. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2023;33(9):879-883.
14. Conley SP, Humphreys MR, Desai PJ, et al. Laparoscopic radical nephrectomy for very large renal tumors (> or = 10cm): is there a size limit? J Endourol. 2009;23(1):57-61.
15. Yadav P, Srivastava D, Arakere S, et al. Utility of anteroposterior diameter ratio of tumor and abdomen for laparoscopic approach for radical nephrectomy in large renal masses. Urologia. 2017:0.
16. Jeon SH, Kwon TG, Rha KH, et al. Comparison of laparoscopic versus open radical nephrectomy for large renal tumors: a retrospective analysis of multi-center results. BJU Int. 2011;107(5):817-821.
17. Szydelko T, Tupikowski K, Dembowski J, et al. Laparoscopic radical nephrectomy for large renal tumor - a case report and technical considerations. Cent European J Urol. 2011; 64(1):39-41.
18. Luciani LG, Porpiglia F, Cai T, et al. Operative safety and oncologic outcome of laparoscopic radical nephrectomy for renal cell carcinoma > 7cm: a multicenter study of 222 patients. Urology. 2013;81(6):1239-1244.
19. Pierorazio PM, Hyams ES, Lin BM, et al. Laparoscopic radical nephrectomy for large renal masses: critical assessment of perioperative and oncologic outcomes of stage T2a and T2b tumors. Urology. 2012;79(3):570-575.
20. Nian X, Ye H, Zhang W, et al. Propensity-matched pair analysis of safety and efficacy between laparoscopic and open radical nephrectomy for the treatment of large renal masses (> 10cm): a retrospective cohort study. Transl Androl Urol. 2022;11(8):1148-1156.
21. Hemal AK, Kumar A, Kumar R, et al. Laparoscopic versus open radical nephrectomy for large renal tumors: a long-term prospective comparison. J Urol. 2007;177(3):862-866.
22. Colombo JR Jr, Haber GP, Jelovsek JE, et al. Seven years after laparoscopic radical nephrectomy: oncologic and renal functional outcomes. Urology. 2008;71(6):1149-1154.