Quay trở lại chi tiết bài báo 16. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm các chủng Escherichia Coli và gen độc tố ở trẻ tiêu chảy cấp tại Cần Thơ bằng kỹ thuật real-time PCR Download Download PDF