16. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm các chủng Escherichia Coli và gen độc tố ở trẻ tiêu chảy cấp tại Cần Thơ bằng kỹ thuật real-time PCR

Trần Quang Khải, Nguyễn Hoàng Tuấn Hưng, Trần Văn Vi, Trần Thị Huỳnh Như

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Escherichia coli là mầm bệnh quan trọng ở trẻ tiêu chảy cấp. Real-time PCR là kỹ thuật hiệu quả có thể xác định các chủng E. coli và gen độc tố. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 271 trẻ tiêu chảy cấp tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ từ 11/2022 đến 7/2023. Kết quả ghi nhận tỷ lệ nhiễm E. coli là 18,5%; chủng E. coli gây bệnh đường ruột (Enteropathogenic - EPEC) và E. coli sinh độc tố đường ruột (Enterotoxigenic - ETEC) là phổ biến nhất. Hiện tại, chưa ghi nhận sự khác biệt về mặt lâm sàng và cận lâm sàng giữa nhóm tiêu chảy cấp do EPEC và do chủng E. coli khác (p > 0,05). Tuy nhiên, trẻ tiêu chảy cấp do E. coli có tuổi nhỏ hơn (p = 0,039), tỷ lệ sốt nhiều hơn (p = 0,012) và ít có bạch cầu tăng hơn (p = 0,032) so với trẻ tiêu chảy do tác nhân khác. Do đó, cần chú ý các đặc điểm này để gợi ý tác nhân E. coli khi chưa có xét nghiệm vi sinh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tran KQ, Nguyen HHT, Bui NQ, Pham TKA, Ngo TH, Nguyen PM. A Cross-Sectional Study on the Role of Rotavirus and Microbial Co-infection in Children with Acute Diarrhea in Vietnam. Archives of Pediatric Infectious Diseases. 2024; 12(1).
2. Tian L, Zhu X, Chen Z, et al. Characteristics of bacterial pathogens associated with acute diarrhea in children under 5 years of age: a hospital-based cross-sectional study. BMC infectious diseases. 2016; 16(1): 1-8.
3. Cabrera-Sosa L, Ochoa TJ. Escherichia coli diarrhea. In: Hunter’s tropical medicine and emerging infectious diseases. Elsevier; 2020: 481-485.
4. Nguyen TV, Le Van P, Le Huy C, Gia KN, Weintraub A. Etiology and epidemiology of diarrhea in children in Hanoi, Vietnam. International Journal of Infectious Diseases. 2006; 10(4): 298-308.
5. Platts-Mills J, Liu J, Houpt E. New concepts in diagnostics for infectious diarrhea. Mucosal immunology. 2013; 6(5): 876-885.
6. Onanuga A, Igbeneghu O, Lamikanra A. A study of the prevalence of diarrhoeagenic Escherichia coli in children from Gwagwalada, Federal Capital Territory, Nigeria. The pan african medical journal. 2014; 17.
7. Lo SF. Chapter 748 Reference Intervals for Laboratory Tests and Procedures. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, Schor NF, Behrman RE, eds. Nelson textbook of pediatrics. 21th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2019: 14795-14811.
8. Zhou Y, Zhu X, Hou H, et al. Characteristics of diarrheagenic Escherichia coli among children under 5 years of age with acute diarrhea: a hospital based study. BMC infectious diseases. 2018; 18: 1-10.
9. Duong VT, Tu LTP, Tuyen HT, et al. Novel multiplex real-time PCR assays reveal a high prevalence of diarrhoeagenic Escherichia coli pathotypes in healthy and diarrhoeal children in the south of Vietnam. BMC microbiology. 2020; 20: 1-12.
10. Saka HK, Dabo NT, Muhammad B, García-Soto S, Ugarte-Ruiz M, Alvarez J. Diarrheagenic Escherichia coli pathotypes from children younger than 5 years in Kano State, Nigeria. Frontiers in public health. 2019; 7: 348.
11. Kargar M, Homayoon M. Prevalence of shiga toxins (stx1, stx2), eaeA and hly genes of Escherichia coli O157: H7 strains among children with acute gastroenteritis in southern of Iran. Asian Pacific journal of tropical medicine. 2015; 8(1): 24-28.
12. Palmeira P, Costa-Carvalho BT, Arslanian C, Pontes GN, Nagao AT, Carneiro-Sampaio MM. Transfer of antibodies across the placenta and in breast milk from mothers on intravenous immunoglobulin. Pediatric Allergy and Immunology. 2009; 20(6): 528-535.
13. Ali OS, Mustafa MA. Complete Blood Count in Children with Acute Diarrhea in Samarra City, Iraq. HIV Nursing. 2022; 22(2): 1198-1202.
14. Wang T, Wang G, Shan C-X, et al. Comparative study on epidemiological and etiological characteristics of patients with acute diarrhea with febrile or non-febrile symptoms in China. Infectious Diseases of Poverty. 2023; 12(04): 17-28.
15. Ahmed SF, Shaheen HI, Abdel-Messih IA, et al. The epidemiological and clinical characteristics of diarrhea associated with enteropathogenic, enteroaggregative and diffuse-adherent Escherichia coli in Egyptian children. Journal of tropical pediatrics. 2014; 60(5): 397-400.