15. Một số yếu tố liên quan đến thời gian cửa-kim ở bệnh nhân nhồi máu não cấp được điều trị tiêu huyết khối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An

Hồ Sỹ Dương, Đặng Trung Anh , Nguyễn Ngọc Hòa, Hoàng Bùi Hải

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thời gian cửa-kim, là thời gian từ khi bệnh nhân tiếp cận hệ thống y tế đến khi bệnh nhân được dùng thuốc tiêu huyết khối, ở các bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp và một số yếu tố liên quan đến khoảng thời gian này. Đây là nghiên cứu mô tả được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trên 219 bệnh nhân nhồi máu não cấp được điều trị tiêu huyết khối. Phân tích số liệu bằng cách chia đối tượng nghiên cứu thành 2 nhóm: nhóm có thời gian cửa-kim dưới 60 phút và nhóm có thời gian cửa-kim từ 60 phút trở lên. Kết quả cho thấy trong khoảng thời gian nghiên cứu, tỉ lệ bệnh nhân có thời gian cửa-kim dưới 60 phút là 69,4%. Một số yếu tố như đến viện muộn hơn, thời gian nhập viện - thăm khám ngắn hơn là các yếu tố liên quan độc lập đến thời gian cửa-kim ngắn dưới 60 phút.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hacke WJL. ATLANTIS Trials Investigators: ECASS Trials Investigators; NINDS rt-PA Study Group Investigators: Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet. 2004;363:768-774.
2. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2018;49(3):e46-e99.
3. Fonarow GC, Smith EE, Saver JL, et al. Improving Door-to-Needle Times in Acute Ischemic Stroke: the design and rationale for the American Heart Association/American Stroke Association’s Target: Stroke initiative. Stroke. 2011;42(10):2983-2989.
4. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, et al. An updated definition of stroke for the 21st century: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2013;44(7):2064-2089.
5. Ton MD, Dao PV, Nguyen DT, et al. Sex disparity in stroke outcomes in a multicenter prospective stroke registry in Vietnam. Int J Stroke. 2023;18(9):1102-1111.
6. Meretoja A, Weir L Fau, Ugalde M, et al. Helsinki model cut stroke thrombolysis delays to 25 minutes in Melbourne in only 4 months. Neurology. 2013;81(12):1071-6. doi: 10.1212/WNL.0b013e3182a4a4d2
7. Strbian D, Michel P, Ringleb P, et al. Relationship Between Onset-to-Door Time and Door-to-Thrombolysis Time. Stroke. 2013;44(10):2808-2813.
8. Huang Q, Ma Q-f, Feng J, et al. Factors Associated with In-Hospital Delay in Intravenous Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke: Lessons from China. PLOS ONE. 2015;10(11):e0143145.
9. Kuhrij LS, Marang-van de Mheen PJ, van den Berg-Vos RM, et al. Determinants of extended door-to-needle time in acute ischemic stroke and its influence on in-hospital mortality: results of a nationwide Dutch clinical audit. BMC Neurol. 2019;19(1):265-265.
10. Van Schaik SM, Scott S, de Lau LML, et al. Short Door-to-Needle Times in Acute Ischemic Stroke and Prospective Identification of Its Delaying Factors. Cerebrovasc Dis Extra. 2015;5(2):75-83.
11. Tran D, Zhu Z, Shafie M, et al. Three easily-implementable changes reduce median door-to-needle time for intravenous thrombolysis by 23 minutes. BMC Neurol. 2019;19(1):300-300.