Quay trở lại chi tiết bài báo 12. Hiệu quả điều trị bệnh nấm da thân mức độ vừa và nặng bằng uống terbinafine so với uống griseofulvin Download Download PDF