38. Phân tích một loạt ca bệnh thai phụ có thai chết lưu liên quan tới đái tháo đường tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Đình Đức, Bùi Phương Thảo, Đặng Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương, Lưu Thị Thảo, Phạm Thị Mỹ Thuần

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đái tháo đường có liên quan đến tăng nguy cơ thai chết lưu. Chúng tôi đã phân tích các đặc điểm của thai phụ có thai chết lưu liên quan tới đái tháo đường và tìm các yếu tố nguy cơ để dự phòng. Nghiên cứu hồi cứu, mô tả trên 20 thai phụ có thai chết lưu liên quan tới đái tháo đường từ 01/01/2020 đến 31/12/2023. Tuổi trung bình của thai phụ là 30,2 ± 7,4 với 70% dưới 35 tuổi. Tuổi thai trung bình khi thai chết lưu là 30,2 ± 6,2 tuần. 65% thai phụ chưa được chẩn đoán đái tháo đường trước khi mang thai. Nồng độ HbA1c trung bình là 9,0 ± 3,3% với 65% có HbA1c ≥ 6,5%. Đường máu trung bình lúc nhập viện là 21,8 ± 10,3 mmol/L. 85% thai phụ có thai chết lưu bị toan chuyển hóa với HCO3 < 18 mEq/L, trong đó 65% bị toan mất bù với pH < 7,35. Kết quả cho thấy rằng thai phụ gặp các vấn đề phổ biến như đường máu cao không được kiểm soát, toan chuyển hóa, và thiếu sàng lọc đái tháo đường khi có thai chết lưu. Việc chẩn đoán và kiểm soát đường máu kịp thời là rất quan trọng để giảm nguy cơ thai chết lưu trong nhóm đối tượng này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, et al. 15. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Care in Diabetes-2023. Diabetes Care. 2023;46(Suppl 1):S254-S266. doi:10.2337/dc23-S015
2. ACOG Practice Bulletin No. 102: management of stillbirth. Obstet Gynecol. 2009;113(3):748-761. doi:10.1097/AOG.0b01 3e31819e9ee2
3. Mackin ST, Nelson SM, Kerssens JJ, et al. Diabetes and pregnancy: national trends over a 15 year period. Diabetologia. 2018;61(5):1081-1088. doi:10.1007/s00125-017-4529-3
4. Mackin ST, Nelson SM, Wild SH, et al. Factors associated with stillbirth in women with diabetes. Diabetologia. 2019;62(10):1938-1947. doi:10.1007/s00125-019-4943-9
5. Stacey T, Tennant P, McCowan L, et al. Gestational diabetes and the risk of late stillbirth: a case-control study from England, UK. BJOG. 2019;126(8):973-982. doi:10.1111/1471-0528.1 5659
6. ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, et al. Addendum. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2023. Diabetes Care 2023;46(Suppl. 1):S19-S40. Diabetes Care. 2023;46(9):1715. doi:10.2337/dc 23-ad08
7. Wang Z, Chen J, Long T, et al. Clinical analysis of diabetes in pregnancy with stillbirth. Medicine (Baltimore). 2023;102(21):e33898. doi:10.1097/MD .0000000000033898
8. Ji H, Liang H, Yu Y, et al. Association of Maternal History of Spontaneous Abortion and Stillbirth With Risk of Congenital Heart Disease in Offspring of Women With vs Without Type 2 Diabetes. JAMA Netw Open. 2021;4(11):e2133805. doi:10.1001/jama networ kopen.2021.33805
9. Nielsen GL, Moller M, Sorensen HT. HbA1c in early diabetic pregnancy and pregnancy outcomes: a Danish population-based cohort study of 573 pregnancies in women with type 1 diabetes. Diabetes Care. 2006;29(12):2612-6. doi:10.2337/dc06-0914
10. Eshkoli T, Barski L, Faingelernt Y, et al. Diabetic ketoacidosis in pregnancy - Case series, pathophysiology, and review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022;269:41-46. doi:10.1016/j.ejogrb.2021.12.011