Quay trở lại chi tiết bài báo 3. Đặc điểm của khối huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị bệnh lý khớp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Download Download PDF