Quay trở lại chi tiết bài báo Nhu cầu đào tạo về biến đổi khí hậu và sức khỏe ở các Trường Đại học Y khoa tại Việt Nam Download Download PDF