40. Áp dụng tiêu chuẩn Yamaguchi trong chẩn đoán sớm viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống: Báo cáo ca bệnh

Lê Khánh Minh, Nguyễn Thị Diệu Thuý, Nguyễn Thị Thanh Mai, Ngô Thị Huyền Trang, Lương Thị Liên, Trần Duy Mạnh, Phạm Văn Dương, Nguyễn Thị Dung, Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống (Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis-sJIA) là một bệnh tự viêm hiếm gặp ở trẻ em, với các triệu chứng sốt, viêm khớp và ít nhất một trong các biểu hiện sau: phát ban, nổi hạch toàn thân, gan to và/hoặc lách to, và viêm thanh mạc. Tuy nhiên, các triệu chứng lâm sàng ban đầu thường không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các tình trạng bệnh lý khác. Tiêu chuẩn chẩn đoán sJIA của Hiệp hội Thấp khớp học Quốc tế năm 2001 đang được sử dụng hiện nay còn nhiều hạn chế trong chẩn đoán các ca bệnh không điển hình do đó gần đây, tiêu chuẩn Yamaguchi đã được áp dụng để chẩn đoán sớm sJIA. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhân 14 tuổi với biểu hiện sốt kéo dài kèm tổn thương ban da điển hình. Bệnh nhân được loại trừ các căn nguyên gây sốt khác và đủ tiêu chuẩn chẩn đoán sJIA theo tiêu chuẩn Yamaguchi. Kết luận: Ca bệnh minh hoạ việc áp dụng tiêu chuẩn Yamaguchi trong chẩn đoán sớm các trường hợp sJIA, giúp điều trị kịp thời và ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Beukelman T, Ringold S, Davis TE, et al. Disease-modifying Antirheumatic Drug Use in the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: A Cross-sectional Analysis of the CARRA Registry. J Rheumatol. 2012;39(9):1867-1874. doi:10.3899/jrheum.120110
2. Behrens EM, Beukelman T, Gallo L, et al. Evaluation of the presentation of systemic onset juvenile rheumatoid arthritis: data from the Pennsylvania Systemic Onset Juvenile Arthritis Registry (PASOJAR). J Rheumatol. 2008;35(2):343-348.
3. Davies R, Southwood T, Kearsley-Fleet L, et al. Mortality rates are increased in patients with systemic juvenile idiopathic arthritis. Arch Dis Child. 2017;102(2):206.2-207. doi:10.1136/archdischild-2016-311571
4. Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol. 2004;31(2):390-392.
5. Nigrovic PA. Review: is there a window of opportunity for treatment of systemic juvenile idiopathic arthritis? Arthritis Rheumatol. 2014;66(6):1405-1413. doi:10.1002/art.38615
6. Kumar S, Kunhiraman DS, Rajam L. Application of the Yamaguchi criteria for classification of “suspected” systemic juvenile idiopathic arthritis (sJIA). Pediatr Rheumatol Online J. 2012;10(1):40. doi:10.1186/1546-0096-10-40
7. Hashad SS, Etayari HM, Almsellati IA, et al. E27 Performance of systemic juvenile idiopathic arthritis classification criteria: one-centre experience-Libya. Rheumatology. 2023;62(Supplement_3):kead323.027. doi:10.1 093/rheumatology/kead323.027
8. Yamaguchi M, Ohta A, Tsunematsu T, et al. Preliminary criteria for classification of adult Still’s disease. J Rheumatol. 1992;19(3):424-430.
9. El Hamshary A, Marzouk H, Khalifa NM, et al. Relevance of application of the Yamaguchi criteria for patients with suspected juvenile idiopathic arthritis in the absence of arthritis symptoms. Reumatologia. 2014;52(6):362-368. doi:10.5114/reum.2014.47229
10. Petyy RE, Cassidy JT. Chronic arthritis. In: Cassidy JT, Petty RE, editors. Textbook of Pediatrik Rheumatology. 5th ed. Elsevier Saunders; 2005. pp. 206–341.
11. Minoia F, Davì S, Horne A, et al. Clinical features, treatment, and outcome of macrophage activation syndrome complicating systemic juvenile idiopathic arthritis: a multinational, multicenter study of 362 patients. Arthritis Rheumatol. 2014;66(11):3160-3169. doi:10.1002/art.38802
12. Sawhney S, Woo P, Murray KJ. Macrophage activation syndrome: a potentially fatal complication of rheumatic disorders. Arch Dis Child. 2001;85(5):421-426. doi:10.1136/adc.85.5.421
13. Ravelli A, Minoia F, Davì S, et al. 2016 Classification Criteria for Macrophage Activation Syndrome Complicating Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis: A European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology/Paediatric Rheumatology International Trials Organisation Collaborative Initiative. Arthritis Rheumatol. 2016;68(3):566-576. doi:10.1002/art.39332
14. Henter JI, Horne A, Aricó M, et al. HLH-2004: Diagnostic and therapeutic guidelines for hemophagocytic lymphohistiocytosis. Pediatr Blood Cancer. 2007;48(2):124-131. doi:10.1002/pbc.21039
15. Onel KB, Horton DB, Lovell DJ, et al. 2021 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: Therapeutic Approaches for Oligoarthritis, Temporomandibular Joint Arthritis, and Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis. Arthritis & Rheumatology. 2022;74(4):553-569. doi:10.1002/art.42037