Quay trở lại chi tiết bài báo 14. Điều trị sa sinh dục bằng cố định trục treo đáy chậu trước vào dải chậu lược hai bên qua phẫu thuật nội soi Download Download PDF