26. So sánh mức độ tương quan và tương đồng của một số giá trị thông số ước tính từ khí máu tĩnh mạch với khí máu động mạch ở các bệnh nhân hồi sức tích cực

Hồ Thị Bảo Châu, Lê Duy Phương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Xét nghiệm khí máu động mạch được chỉ định thường quy ở những bệnh nhân (BN) nặng, được điều trị tại các Khoa Hồi sức tích cực và cấp cứu. Tuy nhiên, khí máu động mạch là kỹ thuật lấy mẫu xâm lấn, khó lấy và thậm chí gây một số biến chứng cho bệnh nhân. Ngược lại, khí máu tĩnh mạch lấy mẫu đơn giản hơn và ít gây biến chứng. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mức độ tương quan và sự tương đồng giữa giá trị khí máu động mạch và giá trị ước tính từ khí máu tĩnh mạch (sau đây gọi là UT) dựa trên một công thức cụ thể, áp dụng trên cùng một nhóm bệnh nhân tại một thời điểm. Nghiên cứu mô tả, trên 74 bệnh nhân có chỉ định khí máu động mạch tại Khoa Hồi sức tích cực. Kết quả cho thấy có sự tương quan chặt chẽ và độ tương đồng cao giữa giá trị khí máu động mạch và khí máu UT ở giá trị pO2, pCO2 lần lượt là r = 0,99; r = 0,97; giá trị chênh lệch pO2, pCO2 lần lượt là ĐM_UT: 4,84 mmHg; -3,43 mmHg.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hardinge M, Annandale J, Bourne S, et al. British Thoracic Society guidelines for home oxygen use in adults: accredited by NICE. Thorax. 2015;70(Suppl 1):i1-i43.
2. Chong WH, Saha BK, Medarov BIJA, et al. Comparing central venous blood gas to arterial blood gas and determining its utility in critically ill patients: narrative review. Anesth Analg. 2021;133(2):374-378.
3. Esmaeilivand M, Khatony A, Moradi G, et al. Agreement and correlation between arterial and central venous blood gas following coronary artery bypass graft surgery. J Clin Diagn Res. 2017;11(3):OC43.
4. Ekström M, Engblom A, Ilic A, et al. Calculated arterial blood gas values from a venous sample and pulse oximetry: Clinical validation. PLoS One. 2019;14(4):e0215413.
5. Nguyễn Thu Tịnh. Giá trị của khí máu tĩnh mạch và chỉ số bão hoà oxy máu trong suy hô hấp tại khoa Hồi sức Sơ sinh bệnh viện Nhi đồng 1. Luận án Tiến sĩ y hoc, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 2017.
6. Prasad H, Vempalli N, Agrawal N, et al. Correlation and agreement between arterial and venous blood gas analysis in patients with hypotension-an emergency department-based cross-sectional study. Int J Emerg Med. 2023;16(1):18.
7. Lumholdt M, Damgaard KA, Christensen EF, et al. Mathematical arterialisation of peripheral venous blood gas for obtainment of arterial blood gas values: a methodological validation study in the clinical setting. Journal of clinical monitoring and computing. 2019;33(4):733-740.
8. Obimedical. v-TAC Software. 2019:1-5.
9. Altman DG, Bland JM. Measurement in medicine: the analysis of method comparison studies. Journal of the Royal Statistical Society Series D: The Statistician. 1983;32(3):307-317.
10. Bland JM, Altman DJTl. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;327(8476):307-310.
11. Lương Công Thức NTVA. Mối liên quan giữa khí máu tĩnh mạch với khí máu động mạch ở bệnh nhân suy thận mạn tính. Tạp chí Y-Dược học Quân sự. 2016;6-16.