35. Thực trạng kém khoáng hoá men răng hàm răng cửa của học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội

Lê Hưng, Nguyễn Thị Hạnh, Phùng Hữu Đại, Lê Linh Chi, Đỗ Thị Thu Hằng1, Nguyễn Ngọc Linh Chi , Hà Lan Hương, Phan Thị Bích Hạnh
1 Đỗ Thị Thu Hằng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 474 học sinh THCS Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội năm 2023, nhằm đánh giá tình trạng kém khoáng hoá men răng hàm răng cửa (MIH) của học sinh. Kết quả cho thấy tỉ lệ MIH là 10,8%, tổn thương chủ yếu ở răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới, tổn thương kèm theo răng cửa chiếm tỉ lệ thấp. Tổn thương chủ yếu biểu hiện dưới dạng mờ đục, nhóm răng cửa với 99,7%, răng hàm lớn thứ nhất là 52,5%. Ở nhóm răng hàm lớn thứ nhất, phục hình không điển hình cũng chiếm tỉ lệ 20%. Tổn thương sâu răng và vỡ men răng chiếm tỉ lệ 12,1% và 13,2%. Tỉ lệ mất răng xuất hiện chủ yếu vùng răng hàm lớn thứ nhất với tỉ lệ 6,5% với R36 và 3,1% với R46. Mức độ lan toả của tổn thương phần lớn ít hơn 1/3 thân răng ở cả hai nhóm răng. Tỉ lệ mắc MIH không quá cao nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến các răng hàm lớn thứ nhất với tỉ lệ biến chứng như vỡ men răng, sâu răng, thậm chí là mất răng. Như vậy, cần đẩy mạnh công tác dự phòng, khám và phát hiện sớm tổn thương sẽ giúp phòng ngừa các biến chứng. Trên lâm sàng cần lưu ý trong những trường hợp MIH không có tổn thương răng cửa kèm theo.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Weerheijm KL, Jälevik B, Alaluusua S. Molar-incisor hypomineralisation. Caries Res. 2001;35(5):390-391. doi:10.1159/000047479
2. Elhennawy K, Manton DJ, Crombie F, et al. Structural, mechanical and chemical evaluation of molar-incisor hypomineralization-affected enamel: A systematic review. Arch Oral Biol. 2017;83:272-281. doi:10.1016/j.archoralbio.2017.08.008
3. Ghanim A, Silva MJ, Elfrink MEC, et al. Molar incisor hypomineralisation (MIH) training manual for clinical field surveys and practice. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. 2017;18(4):225-242. doi:10.1007/s40368-017-0293-9
4. Schwendicke F, Elhennawy K, Reda S, et al. Global burden of molar incisor hypomineralization. J Dent. 2018;68:10-18. doi:10.1016/j.jdent.2017.12.002
5. Zhao D, Dong B, Yu D, et al. The prevalence of molar incisor hypomineralization: evidence from 70 studies. Int J Paediatr Dent. 2018;28(2):170-179. doi:10.1111/ipd.12323
6. Lygidakis NA, Garot E, Somani C, et al. Best clinical practice guidance for clinicians dealing with children presenting with molar-incisor-hypomineralisation (MIH): an updated European Academy of Paediatric Dentistry policy document. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. 2022;23(1):3-21. doi:10.1007/s40368-021-00668-5
7. Ung Phan Anh Như, Ngô Anh Tài, Trịnh Hoàng Dương, và cs. Tình trạng kém khoáng hoá men răng của học sinh 7-9 tuổi tại các trường tiểu học thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2021 -2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 2022;(52):59-65. doi:10.58490/ctump.2022i52.277
8. Võ TNN, Hoàng BD. Mối liên quan giữa thực trạng kém khoáng hoá men răng (MIH) và chấn thương răng sữa, răng sữa mất sớm ở học sinh 12 - 15 tuổi tại một số tỉnh thành ở Việt Nam. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;502(1). doi:10.51298/vmj.v502i1.544
9. Krishnan R, Ramesh M, Chalakkal P. Prevalence and characteristics of MIH in school children residing in an endemic fluorosis area of India: an epidemiological study. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. 2015;16(6):455-460. doi:10.1007/s40368-015-0194-8
10. Temilola OD, Folayan MO, Oyedele T. The prevalence and pattern of deciduous molar hypomineralization and molar-incisor hypomineralization in children from a suburban population in Nigeria. BMC Oral Health. 2015;15:73. doi:10.1186/s12903-015-0059-x
11. Elzein R, Chouery E, Abdel-Sater F, et al. Molar incisor hypomineralisation in Lebanon: prevalence and clinical characteristics. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. 2020;21(5):609-616. doi:10.1007/s40368-019-00505-w
12. Abdalla HE, Abuaffan AH, Kemoli AM. Molar incisor hypomineralization, prevalence, pattern and distribution in Sudanese children. BMC Oral Health. 2021;21(1):9. doi:10.1186/s12903-020-01383-1
13. Allazzam SM, Alaki SM, El Meligy OAS. Molar incisor hypomineralization, prevalence, and etiology. Int J Dent. 2014;2014:234508. doi:10.1155/2014/234508
14. Saber F, Waly N, Moheb D. Prevalence of molar incisor hypomineralisation in a group of Egyptian children using the short form: a cross-sectional study. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. 2018;19(5):337-345. doi:10.1007/s40368-018-0364-6