19. So sánh hiệu quả giảm đau cho bệnh nhân gãy xương dài chi dưới của gây tê thần kinh đùi và gây tê thần kinh hông to với chuẩn độ morphin tĩnh mạch

Vũ Đình Lượng, Vũ Minh Hải, Nguyễn Hữu Tú

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Gây tê thần kinh đùi (FNB) phối hợp gây tê thần kinh hông to (SNB) theo đường trước bệnh nhân nằm ngửa tránh thay đổi tư thế gây đau đớn, khó chịu, thậm chí có thể làm nặng thêm tổn thương gẫy xương ở người bệnh. Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả của FNB và SNB đường trước dưới hướng dẫn của siêu âm với giảm đau bằng morphin tĩnh mạch cho 130 bệnh nhân gãy xương dài chi dưới. 65 bệnh nhân nhóm L thực hiện FNB và SNB, tư thế nằm ngửa; 65 bệnh nhân nhóm M sử dụng morphin tĩnh mạch. Không có sự khác biệt về tuổi, giới, chẩn đoán và nguyên nhân gãy xương. Thời gian thực hiện FNB và SNB là 4,78 ± 1,65 phút. Thời gian chuẩn độ morphin là 20,08 ± 3,5 phút. Thời gian khởi phát hiệu quả giảm đau nhóm L 13,58 ± 2,6 phút; nhóm M là 25,08 ± 3,59 phút. Điểm VAS trung bình sau tiêm 15 phút là 0,34 ± 0,08 nhóm L và 3,02 ± 0,54 nhóm M. Cả 2 nhóm không có bệnh nhân rối loạn mạch, huyết áp; không ức chế vận động, không có bệnh nhân nôn và buồn nôn, không có bệnh nhân bị ngứa. Phối hợp FNB và SNB đường trước dưới hướng dẫn của siêu âm là kỹ thuật giảm đau an toàn, nhanh và hiệu quả hơn so với sử dụng morphin tĩnh mạch.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bansal Lipsy, Attri Joginder Pal, Verma Pawan. Lower limb surgeries under combined femoral and sciatic nerve block. Anesthesia, essays and researches. 2016;10(3):432.
2. Zhang L, Tong Y, Li M, et al. Sciatic-femoral nerve block versus unilateral spinal anesthesia for outpatient knee arthroscopy: a meta-analysis. Minerva Anestesiologica. 2015;81(12):1359-1368.
3. Tantry Thrivikrama Padur, Kadam Dinesh, Shetty Pramal, et al. Combined femoral and sciatic nerve blocks for lower limb anaesthesia in anticoagulated patients with severe cardiac valvular lesions. Indian Journal of Anaesthesia. 2010;54(3):235.
4. Montes Felix R, Zarate Eduardo, Grueso Reinaldo, et al. Comparison of spinal anesthesia with combined sciatic-femoral nerve block for outpatient knee arthroscopy. Journal of clinical anesthesia. 2008;20(6):415-420.
5. Davarci Isil, Tuzcu Kasim, Karcioglu Murat, et al. Comparison between ultrasound-guided sciatic–femoral nerve block and unilateral spinal anaesthesia for outpatient knee arthroscopy. Journal of International Medical Research. 2013;41(5):1639-1647.
6. Akkaya Akcan, Tekelioglu Umit Yasar, Demirhan Abdullah, et al. Ultrasound-guided femoral and sciatic nerve blocks combined with sedoanalgesia versus spinal anesthesia in total knee arthroplasty. Korean Journal of Anesthesiology. 2014;67(2):90-95.
7. Lee Kyung Tai, Park Young Uk, Jegal Hyuk, et al. Femoral and sciatic nerve block for hindfoot and ankle surgery. Journal of Orthopaedic Science. 2014;19(4):546-551.
8. Gaertner E, Fouche E, Choquet O, et al. Sciatic nerve block. Textbook of regional anesthesia and acute pain management New York: McGraw-Hill companies. 2007:517-532.
9. The Governors of the University of Alberta Edmonton, Canada. Levobupivacaine. OMx Personal Health Analytics Inc. https://go.drugbank.com/drugs/DB01002. Published 2021. Accessed 12 December, 2021.
10. Tantry T P, Kadam D, Shetty P, et al. Combined femoral and sciatic nerve blocks for lower limb anaesthesia in anticoagulated patients with severe cardiac valvular lesions. Indian J Anaesth. May 2010;54(3):235-238. doi:10.4103/0019-5049.65372