Quay trở lại chi tiết bài báo So sánh đặc điểm lâm sàng, hình ảnh điện quang ở bệnh nhân chấn thương cột sống vùng ngực thắt lưng Denis iib theo phân loại chia sẻ lực tải của đốt sống tổn thương Download Download PDF