Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm tự kỳ thị ở người tiêm chích ma túy tại Hà Nội và một số yếu tố liên quan Download Download PDF