Quay trở lại chi tiết bài báo Thái độ an toàn của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La năm 2020 và một số yếu tố liên quan Download Download PDF