Thái độ an toàn của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Vũ Thị Huệ, Tống Thị Thảo, Nguyễn Hữu Thắng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả thái độ an toàn của nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi về thái độ an toàn (Safety Attitudes Questionnaire) được dịch sang tiếng Việt và được kiểm định độ tin cậy bởi Nguyễn Thị Huyền Trâm (Cronbach's alpha = 0,89). Kết quả cho thấy điểm thái độ an toàn của nhân viên y tế theo thang điểm 100 là 69,56 ± 8,91 (ở mức trung bình), khía cạnh sự hài lòng về công việc đạt điểm cao nhất (78,25 ± 14,67), tiếp theo là điều kiện công việc (72,51 ± 14,69), công tác quản lý bệnh viện (71,56 ± 11,72), môi trường làm việc nhóm (69,72 ± 11,53), môi trường an toàn (67,08 ± 9,63), thấp nhất là áp lực công việc (58,18 ± 14,67). Tỷ lệ nhân viên y tế có thái độ an toàn tích cực chiếm 22,7%. Thái độ an toàn của nhân viên y tế là nữ giới, chưa lập gia đình, điều dưỡng, trình độ đại học tốt hơn các nhân viên khác, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Bệnh viện cần tập trung cải thiện về các khía cạnh chưa đạt điểm tích cực và các yếu tố ảnh hưởng để nâng cao văn hóa an toàn người bệnh trong tương lai.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Hướng dẫn chương trình giảng dạy về An toàn bệnh nhân: Ấn bản đa ngành. http://qpsolutions.vn/cgi-bin/Document/AnToanNguoiBenh-WHO.pdf. Published online 2015. Accessed January 4, 2021.
2. Nieva V.F. và Sorra J. Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. BMJ Quality & Safety. 2003;(ii17–ii23).
3. Mai Thị Tiết. Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 2014. Tạp chí y học thực hành. 2014:53-56.
4. Jiang K, Tian L, Yan C, et al. A cross-sectional survey on patient safety culture in secondary hospitals of Northeast China. PLOS ONE. 2019;14(3).
5. Zimmermann N, Küng K, Sereika SM, et al. Assessing the safety attitudes questionnaire (SAQ), German language version in Swiss university hospitals - a validation study. BMC Health Serv Res. 2013;13(1):347.
6. Nguyễn Duy Luật, Nguyễn Thị Trúc, Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự. Sự hài lòng của nhân viên y tế của một số cơ sở y tế tỉnh Nghệ An đối với công việc chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS, năm 2014. Tạp chí Y học Dự phòng. 2015; 166(6).
7. Lê Thanh Nhuận và Lê Cự Linh. Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên tuyến cơ sở. Tạp chí Y tế Công cộng. 2009; 56(4).
8. Phạm Minh Khuê và Hoàng Thị Giang. Sự căng thẳng nghề nghiệp ở nhân viên y tế của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh tại Hải Phòng, năm 2011. Tạp chí Y học Dự phòng. 2011; 152 (3).
9. Nguyễn Bích Hà và Nguyễn Thị Thùy. Khảo sát bước đầu về mức độ khối lượng và áp lực công việc, tình trạng đào tạo liên tục về chuyên môn y đối với các y sĩ, bác sĩ tại một số bệnh viện huyện. Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh. 2012:275-282.
10. SAQ - Short Form Scale Items. https://med.uth.edu/chqs/wp-content/uploads/sites/75/2020/03/SAQ-Short-Form-Scale-Items_000-updated-6.27.16-1.pdf. Published online 2020. Accessed January 4, 2021.
11. Nguyễn Thị Huyền Trâm. Thái độ của nhân viên y tế về an toàn người bệnh tại Bệnh viện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 và các yếu tố liên quan. Tạp chí Y học thực hành. 2016; 64 (5).
12. Tondo JCA, Guirardello E de B, Tondo JCA, Guirardello E de B. Perception of nursing professionals on patient safety culture. Revista Brasileira de Enfermagem. 2017;70(6):1284-1290.
13. Pravesh S. Gadjradj, Biswadjiet S. Harhangi. Safety Culture and Attitudes Among Spine Professionals: Results of an International Survey. SAGE Journal. 2019; 9 (6): 642-649.
14. Chakravarty A, Sahu A, Biswas M, Chatterjee K, Rath S. A study of assessment of patient safety climate in tertiary care hospitals. Medical Journal Armed Forces India. 2015;71(2):152-157.
15. Bộ Y tế. Thông tư 07/2011/TT-BYT. Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh. Published online 2011. Accessed January 4, 2021.