DOI: https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8

Đã xuất bản: 2021-08-26

Các bài báo

Tác động của đại dịch Covid-19 tới nhân viên y tế tại Hà Nội năm 2020
Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Thị Quân, Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Vinh
Trang: 1-8
Thực trạng và nhu cầu nhân lực của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến Tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Thanh Hùng, Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Huệ, Kiều Thị Hoa
Trang: 27-34
Kiến thức - điều kiện về rửa tay với xà phòng của người dân tại năm tỉnh Việt Nam năm 2020
Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Phương Oanh, Lê Vũ Thúy Hương, Đặng Quang Tân, Bùi Văn Tùng, Hoàng Thị Thu Hà, Chu Thị Hường, Nguyễn Thị Thu Hương
Trang: 68-76
Đặc điểm bệnh bụi phổi silic ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, năm 2019 - 2020
Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Hương, Tạ Thị Kim Nhung, Phạm Thị Quân, Nguyễn Thị Vinh
Trang: 77-84
Phản hồi của sinh viên Đại học Y Hà Nội về giảng dạy thực địa cộng đồng trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 năm 2020
Nguyễn Thị Thu Hường, Hoàng Thị Hải Vân, Đàm Ngọc Anh, Võ Thị Thúy Hà, Trần Kim Thanh, Lê Đình Luyến, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Sử Minh Ngọc
Trang: 119-129
Thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La năm 2020
Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Thu Loan, Tống Thị Thảo, Nguyễn Hoàng Mai Anh, Vũ Thị Hoài Giang, Vương Nguyệt Hà, Doãn Văn Huấn, Hứa Thị Linh, Chu Thúy Quỳnh, Đàm Thảo Vân, Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Hữu Thắng
Trang: 207-213
Nghiên cứu khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mao mạch (DLCO) ở người lao động tiếp xúc bụi silic
Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Hương, Tạ Thị Kim Nhung, Phạm Thị Quân, Nguyễn Thị Vinh
Trang: 214-220
Thực trạng bệnh lý đường hô hấp của người lao động Công ty Xi măng Phúc Sơn, Hải Dương năm 2019
Nguyễn Quốc Doanh, Quách Thị Như Trang, Phạm Thị Quân, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Xuân, Lê Thị Hương, Nguyễn Thanh Thảo
Trang: 236-243
Đặc điểm các hình ảnh bất thường trên phim X-quang phổi và một số yếu tố liên quan của người lao động tiếp xúc với bụi silic tại Phú Yên năm 2020
Lê Thị Thanh Xuân, Lê Thị Hương, Khương Văn Duy, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thị Quân, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Quốc Doanh, Phan Thị Mai Hương, Tạ Thị Kim Nhung
Trang: 300-307
Kiến thức bệnh bụi phổi silic của người lao động và một số yếu tố liên quan tại hai Công ty ở Đồng Nai năm 2020
Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Thị Quân, Nguyễn Quốc Doanh, Lê Thị Hương, Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Ngọc Thanh, Tạ Thị Kim Nhung
Trang: 329-340
Tác động của đại dịch Covid-19 đến sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại một số Bệnh viện tuyến Trung ương năm 2020
Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Vinh, Phạm Thị Quân, Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh
Trang: 361-369
Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic của người lao động tại hai Công ty và một số yếu tố liên quan ở Đồng Nai năm 2020
Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Xuân, Khương Văn Duy, Phạm Thị Quân, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Quốc Doanh, Phan Thị Mai Hương, Ngô Ngọc Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Lê Thị Hương
Trang: 401-409