Kiến thức về bệnh tăng huyết áp và thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp của người trưởng thành tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá năm 2019

Phạm Phương Mai, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Phạm Thu Vân, Hoàng Thị Hải Vân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức về bệnh tăng huyết áp và thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp của người trưởng thành tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang với tổng số 396 đối tượng tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy kiến thức của người dân còn rất hạn chế. Tỷ lệ đưa ra được định nghĩa đúng và đầy đủ về bệnh tăng huyết áp chỉ chiếm 13,1%. Tỷ lệ những người biết các triệu chứng như đau đầu, hoa mắt chóng mặt, đau ngực, nóng/đỏ mặt … còn thấp với tỷ lệ lần lượt là 51,0%; 61,6%; 3,5% và 21,7%, trong đó 16,5% cho rằng tăng huyết áp không dự phòng được. Về thực trạng quản lý bệnh tăng huyết áp, kết quả chỉ ra tỷ lệ không điều trị hoặc điều trị không đều còn cao (25%), trong khi đó tỷ lệ thay đổi thói quen, lối sống lành mạnh còn rất thấp, đặc biệt là tỷ lệ bỏ thuốc lá. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xây dựng các hoạt động can thiệp, truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng nhằm cải thiện sức khoẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Hypertension. Accessed April 26, 2021. https://www.who.int/westernpacific/health-topics/hypertension.
2. World Health Organization. Hypertension. Published September 13, 2019. Accessed April 26, 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension.
3. World Health Organization. The top 10 causes of death. Published September 12, 2020. Accessed April 26, 2021. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.
4. World Health Organization. Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018.; 2018. https://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/.
5. Laxmaiah A, Meshram II, Arlappa N, et al. Socio-economic & demographic determinants of hypertension & knowledge, practices & risk behaviour of tribals in India. Indian J Med Res. 2015;141(5):697-708. doi:10.4103/0971-5916.159592.
6. Iyalomhe G, Iyalomhe S. Hypertension-related knowledge, attitudes and life-style practices among hypertensive patients in a sub-urban Nigerian community. J Public Health Epidemiol. 2010;2.
7. Hoàng Đức Hạnh, Chu Thị Thu Hà. Kiến thức của người dân về các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tại ba xã/ phường Hà Nội năm 2013. Tạp chí Y học dự phòng. 2015; XXV(6):410.
8. Trương Thị Thùy Dương, Lê Thị Hương, Lê Thị Tài, Nguyễn Văn Hiến. Kiến thức, thực hành về tăng huyết áp của người dân tại hai xã huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 2015; XXV(6):174.
9. Trần Văn Tân, Trương Quang Đạt. Kiến thức và thực hành về phòng chống tăng huyết áp của người dân ở các xã đảo của thành phố Quy Nhơn. Tạp chí Y học dự phòng. 2015; XXV(9):128.
10. Newell SA, Girgis A, Sanson-Fisher RW, Savolainen NJ. The accuracy of self-reported health behaviors and risk factors relating to cancer and cardiovascular disease in the general population: a critical review. Am J Prev Med. 1999;17(3):211-229. doi:10.1016/s0749-3797(99)00069-0.
11. Ralapanawa U, Bopeththa K, Wickramasurendra N, Tennakoon S. Hypertension Knowledge, Attitude, and Practice in Adult Hypertensive Patients at a Tertiary Care Hospital in Sri Lanka. International Journal of Hypertension. 2020; 2020:e4642704. doi:10.1155/2020/4642704.
12. Hoàng Cao Sạ, Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lan Anh. Khảo sát kiến thức thái độ và thực hành của bệnh nhân tăng huyết áp khu vực nông thôn tại Hà Nội và Vĩnh Phúc năm 2014. Tạp chí Y dược học quân sự. 2015;(4):35-41.
13. Miah A, Haque DM, Alam S, Rahman MdN. Knowledge, attitude and practice about hypertension among adult people of selected areas of Bangladesh. MOJ Public Health. 2018;7. doi:10.15406/mojph.2018.07.00231.