Kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh tay của học sinh trung học cơ sở và một số yếu tố liên quan

Nguyễn Đăng Vững1, Trần Đức Minh2, Lương Ngọc Trương2, Phạm Thị Thu Trang1
1 Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng
2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 420 học sinh trường trung học cơ sở để mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành về vệ sinh tay của học sinh trường trung học cơ sở và phân tích một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 41% học sinh có kiến thức đúng về vệ sinh tay. Học sinh có thái độ đạt về vệ sinh tay, vệ sinh tay bằng xà phòng là 70,2%. Học sinh có thực hành đúng về vệ sinh tay ở các thời điểm cần thiết ở nhà là 62,8% ở trường là 41,7%. Tỷ lệ học sinh thực hành vệ sinh tay bằng xà phòng ở nhà và ở trường còn ở mức trung bình là 53,6% và 35,2%. Những yếu tố liên quan như khối lớp hay yếu tố về việc sử dụng điện thoại và máy tính cá nhân có mối liên quan đồng biến có ý nghĩa thống kê với kiến thức, thái độ và thực hành về vệ sinh tay của học sinh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc. Báo Cáo Phân Tích Tình Hình Trẻ Em 2016.; 2017.
2. Pittet D. Improving compliance with hand hygiene in hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2000;21(6):381-386. doi:10.1086/501777.
3. Luby SP, Agboatwalla M, Feikin DR, et al. Effect of handwashing on child health: a randomised controlled trial. Lancet Lond Engl. 2005;366(9481):225-233. doi:10.1016/S0140-6736(05)66912-7.
4. Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Handwashing an effective tool to prevent COVID-19, other diseases. Accessed July 8, 2021. https://www.who.int/southeastasia/news/detail/15-10-2020-handwashing-an-effective-tool-to-prevent-covid-19-other-diseases.
5. Pradhan D, Biswasroy P, Kumar Naik P, Ghosh G, Rath G. A Review of Current Interventions for COVID-19 Prevention. Arch Med Res. 2020;51(5):363-374. doi:10.1016/j.arcmed.2020.04.020.
6. Alzyood M, Jackson D, Aveyard H, Brooke J. COVID-19 reinforces the importance of handwashing. J Clin Nurs. Published online May 14, 2020:10.1111/jocn.15313. doi:10.1111/jocn.15313.
7. Yalçin SS, Yalçin S, Altin S. Hand washing and adolescents. A study from seven schools in Konya, Turkey. Int J Adolesc Med Health. 2004;16(4):371-376.
8. Gwaltney JM, Moskalski PB, Hendley JO. Hand-to-hand transmission of rhinovirus colds. Ann Intern Med. 1978;88(4):463-467. doi:10.7326/0003-4819-88-4-463.
9. Pittet D, Allegranzi B, Boyce J, World Health Organization World Alliance for Patient Safety First Global Patient Safety Challenge Core Group of Experts. The World Health Organization Guidelines on Hand Hygiene in Health Care and Their Consensus Recommendations. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009;30(7):611-622. doi:10.1086/600379.
10. Rotter M.L. Hand Washing and Hand Disinfection, Hospital Epidemiology and Infection Control.; 1999.
11. Phan Lê Xuân Phong. Báo Cáo Điều Tra Ban Đầu Hiện Trạng Rửa Tay Xà Phòng Tại Địa Bàn Dự Án Do Unilever Tài Trợ. Cục Y tế dự phòng; 2007.
12. Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hồng Diễm. Thực Hành Rửa Tay Của Học Sinh Trung Học Cơ Sở Và Trung Học Phổ Thông Tại Hải Phòng, Nghệ An, Kon Tum, Cần Thơ Năm 2017. Tạp Chí Học Dự Phòng. 2019;29(7).
13. Lê Thị Trang. Nghiên cứu kiến, thức thái độ, thực hành về phòng chống tai nạn thương tích ở học sinh trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, Nghệ An. Published online 2015.
14. Alula SB, Dejene EM, Terefe ML, Abinet AS, Bazie M. Knowledge, attitude and practice on hand washing and associated factors among public primary schools children in Hosanna town, Southern Ethiopia. J Public Health Epidemiol. 2018;10(6):205-214. doi:10.5897/JPHE2017.0987.
15. Oluwole. Perception and practice of handwashing among public secondary school students in Somolu Local Government Area, Lagos, Nigeria - A cross-sectional study. Accessed July 8, 2021. https://www.jcsjournal.org/article.asp?issn=2468-6859;year=2020;volume=17;issue=4;spage=136;epage=144;aulast=Oluwole.
16. Đỗ Thị Thanh Ngân, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Hà. Kiến thức thực hành rửa tay bằng xà phòng của người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2018. Tạp Chí Học Dự Phòng. 2018;28(4):58-65.