Thực trạng sức khỏe của người lao động làm nghề mộc xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, năm 2020

Khương Văn Duy, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thanh Thảo, Phan Mai Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội nhằm mô tả thực trạng sức khỏe người lao động làm nghề mộc năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang áp dụng phỏng vấn trực tiếp 80 người lao động kết hợp với khám sức khỏe đầy đủ cho người lao động theo quy định của Bộ Y tế. Kết quả cho thấy tỷ lệ người lao động tại làng nghề mộc có sức khỏe tốt là 81,1%, loại trung bình là 8,8% và loại kém và rất kém là 1,8%. Tỷ lệ người lao động mắc các bệnh về mắt chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 67,5%, tiếp đến là nhóm bệnh thần kinh chiếm 55% và sau đó là các bệnh về tai mũi họng chiếm 36,3%. Các nhóm bệnh về đường tiêu hóa và cơ xương khớp chiếm tỷ lệ thấp hơn lần lượt là 18,8% và 25%. Tình trạng sức khỏe người lao động tại làng mộc chủ yếu đạt loại tốt. Cần phục hồi sức khỏe cho những người có sức khỏe kém và rất kém và hướng dẫn người lao động chủ động dự phòng các bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Thị Thanh Xuân, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Ngọc Anh. Thực trạng sức khỏe người lao động tại một công ty ngành dệt may tỷnh Yên Bái năm 2018. Tạp chí nghiên cứu y học. 2020;129(5):trang 193-200.
2. Lê Thị Thanh Xuân, Vũ Thị Tuyền, Lê Thị Hương và cộng sự. Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động tiếp xúc trực tiếp với bụi silic tại một mỏ sắt Thái Nguyên năm 2019. Tạp chí Y học dự phòng. 2020;11(2):trang 128-133.
3. Tô Xuân Phúc, Nguyễn Tôn Quyền, Lê Duy Phương và cộng sự. Làng nghề gỗ trong bối cảnh thực thi FLEGT và REDD+ tại Việt Nam. 2012.
4. Tổng cục môi trường. Môi trường làng nghề Việt Nam. 2008. Báo cáo môi trường Quốc gia.
5. Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất. Các làng nghề truyền thống huyện Thạch Thất. 2010.
6. Tô Xuân Phúc, Đặng Việt Quang, Nguyễn Tôn Quyền và cộng sự. Làng nghề trong bối cảnh hội nhập: Thực trạng và các lựa chọn về chính sách để phát triển bền vững. 2008.
7. Bộ Y tế. Quyết định 1613/BYT-QĐ về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động. 1997.
8. Nguyễn Thị Liên Hương. Nghiên cứu điều kiện làm việc và sức khỏe người lao động một số làng nghề. Tạp chí Y học thực hành. 2005;10(525):39 - 43.
9. Nguyễn Thanh Hòa. Thực trang môi trường và sức khỏe người lao động làng nghề chế biến gỗ Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ y khoa. 2011.
10. Boskabady MH, Rezaiyan MK, Navabi I, et al. Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in northeast iranian (the city of Mashhad) carpenters. Clinics (Sao Paulo, Brazil). 2010;65(10):1003-7. doi:10.1590/s1807-59322010001000013.