Thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La năm 2020

Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Thu Loan, Tống Thị Thảo, Nguyễn Hoàng Mai Anh, Vũ Thị Hoài Giang, Vương Nguyệt Hà, Doãn Văn Huấn, Hứa Thị Linh, Chu Thúy Quỳnh, Đàm Thảo Vân, Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Hữu Thắng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 217 hồ sơ bệnh án Nội khoa nội trú của Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La từ tháng 1/2020 đến 8/2020 nhằm mục tiêu mô tả thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại đây. Kết quả cho thấy có 97,7% hồ sơ bệnh án hoàn thiện đạt yêu cầu trong đó, phần tổng kết bệnh án hoàn thiện thấp nhất (79,3%). Khi đánh giá từng tiểu mục, chỉ 59,9% có đầy đủ thông tin nghề nghiệp của bệnh nhân, 71,9% không viết tắt trong phần hành chính; tiểu mục chẩn đoán bệnh chính chỉ đạt 63,1%; chiếm 1/3 (24,9%) số hồ sơ bệnh án không có thông tin tình trạng người bệnh ra viện. Rõ ràng, cần ưu tiên giám sát tập trung vào những thiếu sót này trong ghi chép hồ sơ bệnh án để tăng cường hơn nữa chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án trong thời gian tới.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án. 2001.
2. Bộ Y tế. Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 1997.
3. Bộ Y tế. Quy chế bệnh viện. Nhà xuất bản y học; 2001.
4. Dan L, Waitzberg MD, Waleska T, et al. Hospital malnutrition: The Brazilian national survey (IBRANUTRI): a study of 4000 patients. Nutrition. 2001;17(7):573-580.
5. Faramarz Pourasghar, Hossein Malekafzali, Alireza Kazemi, et al. What they fill in today, may not be useful tomorrow: Lessons learned from studying Medical Records at the Women hospital in Tabriz, Iran. BMC Public Health. 2008;17(7-8):573-580.
6. Dunlay SM, Alexander KP, Melloni C, et al. Medical Records and Quality of Care in Acute Coronary Syndromes: Results from Crusade. Arch Intern Med. 2008;168(15):1692-1698.
7. Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Báo cáo tổng kết kết quả kiểm tra hồ sơ bệnh án năm 2011. 2011.
8. Đào Anh Sơn. Thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án Nội khoa Bệnh viện đa khoa Hà Đông năm 2017., Trường Đại học Y Hà Nội; 2017.
9. Phạm Thị So Em. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp năm 2014. 2014.
10. Hà Xuân Hợp. Thực trạng thực hiện quy chế hồ sơ bệnh án nội trú tại khoa Phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 2012.