Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La năm 2020 Download Download PDF