Thực trạng nuôi dưỡng bệnh nhân sau phẫu thuật đường tiêu hóa tại Khoa ngoại Bệnh viện E năm 2020

Trinh Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Thu Liễu, Lê Thị Quỳnh Trang1
1 Bệnh viện E

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 79 bệnh nhân sau phẫu thuật đường tiêu hóa có chuẩn bị tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện E. Mục tiêu của nghiên cứu này là mô tả thực trạng nuôi dưỡng sau phẫu thuật 7 ngày của bệnh nhân phẫu thuật đường tiêu hóa. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy: 68,4% bệnh nhân sau phẫu thuật ngày thứ 7 được nuôi dưỡng kết hợp giữa truyền tĩnh mạch và đường miệng; 8,9% bệnh nhân được nuôi dưỡng hoàn toàn theo đường miệng. Ngày thứ nhất sau phẫu thuật bệnh nhân được nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường truyền tĩnh mạch và năng lượng trung bình là 1105 Kcal. Trong giai đoạn đầu này, tổng năng lượng trung bình cung cấp cho bệnh nhân đáp ứng được 95,5% nhu cầu khuyến nghị. Giai đoạn khởi động ruột và giai đoạn chuyển tiếp (2 - 4 ngày sau phẫu thuật) tổng năng lượng chỉ đáp ứng được 60 - 65% theo khuyến nghị. Trong giai đoạn hồi phục, tổng nhu cầu dinh dưỡng trung bình cao nhất là 1003,8 Kcal; đạt 69,7% so với nhu cầu khuyến nghị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Higashiguchi T, Arai H, Claytor LH, et al. Taking action against malnutrition in Asian healthcare settings: an initiative of a Northeast Asia Study Group. Asia Pac J Clin Nutr. 2017;26(2):202-211. doi:10.6133/apjcn.022016.04.
2. Kang MC, Kim JH, Ryu SW, et al. Prevalence of Malnutrition in Hospitalized Patients: a Multicenter Cross-sectional Study. J Korean Med Sci. 2018;33(2):e10. doi:10.3346/jkms.2018.33.e10.
3. Hanna KL, Glen KD, Lau BT, Tran CQ, Truong NT, Gallegos D. Relationship between malnutrition and selected risk factors in two hospitals in Vietnam. Nutrition & Dietetics. 2016;73(1):59-66. doi:https://doi.org/10.1111/1747-0080.12240.
4. Bistrian BR, Blackburn GL, Hallowell E, Heddle R. Protein Status of General Surgical Patients. JAMA. 1974;230(6):858-860. doi:10.1001/jama.1974.03240060028025.
5. Baker JP, Detsky AS, Wesson DE, et al. Nutritional assessment: a comparison of clinical judgement and objective measurements. N Engl J Med. 1982;306(16):969-972. doi:10.1056/NEJM198204223061606.
6. Nguyễn Duy Hiếu, Trần Ngọc Hiếu. Tình trạng dinh dưỡng vè chế độ nuôi dưỡng người bệnh phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai năm 2016. Published online 2016.
7. Lương Đức Dũng, Phạm Thị Thu Hương, Trần Thị Phúc Nguyệt. Thực trạng dinh dưỡng của bệnh nhân phẫu thuật ổ bụng - đường tiêu hóa tại khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai năm 2013. Published online 2013.
8. Smedley F, Bowling T, James M, et al. Randomized clinical trial of the effects of preoperative and postoperative oral nutritional supplements on clinical course and cost of care. Br J Surg. 2004;91(8):983-990. doi:10.1002/bjs.4578.